10. juuli 2019 toimus PMK Viljandi katsekeskuses Põllupäev.
12. juuli 2018 toimus PMK Viljandi katsekeskuses Rapooli Põllupäev.
3. juuli 2018 toimus PMK Viljandi katsekeskuses Põllupäev.
21. mai 2018 toimus silo teemaline õppepäev ettevõttes Saimre Agro Grupp OÜ.
12. juuli 2017 toimus PMK Viljandi katsekeskuses Põllupäev.
20. juuni 2017 toimus PMK Kuusiku katsekeskuses Põllupäev.
8. juuli 2016 toimus PMK Viljandi katsekeskuses Põllupäev. Läbiviijad olid PMK Viljandi katsekeskus ja Rapool.

5. juuli 2016 toimus PMK Viljandi katsekeskuses Põllupäev. Läbiviijad olid PMK Viljandi katsekeskus ja Scandagra Eesti AS.

14. juuli 2015 toimus PMK Viljandi katsekeskuses Põllupäev, algusega kell 10.00. Läbiviijad olid PMK Viljandi katsekeskus, Rapool ja Basf. Tutvustati riiklikke sordivõrdluskatseid, Rapooli tali- ja suvirapsi katseid ning Basf Eesti taimekaitse katseid.

25. mai 2007 omistati Põllumajandusuuringute Keskuse Viljandi katsekeskusele kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat, mis tõendab, et Viljandi katsekeskuse kvaliteedijuhtimissüsteem vastab standardi ISO 9001:2000 nõuetele. Sertifikaat hõlmab sordilehe koostamiseks vajalike majanduskatsete, uute sortide registreerimiskatsete ja sertifitseerimisele kuuluvate seemnepartiide järelkontrolli põldkatsete läbiviimist Viljandi katsekeskuses, Võru katsejaamas ja Kuusiku katsekeskuses. Katsekeskuse sertifitseerimise viis läbi AS Metrosert.
06. jaanuar 2006 sai Viljandi katsekeskus 60-aastaseks.