Katsekeskused viivad katseid läbi vastavalt PMA tellimusele. Lähemat informatsiooni sordilehte võtmise taotlemisest, taotluste ja seemnete saatmise tähtaegadest jne. leiate Põllumajandusameti koduleheküljelt.

 

Katsemetoodikad

 

 • Teraviljad
 • Teraviljad, mahe
 • Ristõielised
 • Kaunviljad
 • Kartul
 • Silomais
 • Ristõielised haljasväetis- ja vahekultuurid
 • Õli- ja kiulina
 • Heintaimed
 • Suhkru- ja söödapeet
 • Muru
 • Õli- ja kiukanep

Katsemetoodikad saate alla laadida Põllumajandusameti koduleheküljelt.