Majanduskatse / EÜP katse taotlus: Jätkukatse taotlus:

Majanduskatse ja jätkukatse hind (1 sort ühel katseperioodil) € (alates 01.01.2018)

Talinisu 1128
Rukis / talitritikale 693
Talioder 846
Taliraps / talirüps 564
Suvinisu / suvioder / suvitritikale 1128
Kaer 764
Suviraps / suvirüps 846
Põlduba, hernes 564
Mais 282
Varajane ja keskvalmiv kartul 564
Hiline kartul 462
Heintaimed 282
Haljasväetised ja vahekultuurid 191
Söödajuurviljad 282
Sojauba / lina 282

EÜP katse hind (1 sort, ühel katseperioodil, ühes katsekohas) € (alates 01.01.2018)

Suviviljad 268
Talvituvad liigid ja hernes 315
EÜP katseraport 320

Seemnekontrolli laboratooriumi teenustööde hinnakiri lihtanalüüsidele