Katsekeskuste põhilised tegevusvaldkonnad

 

  • Sordilehe koostamiseks vajalike majanduskatsete – riiklike sordivõrdluskatsete praktiline korraldamine ja läbiviimine.

 

Katsetatavad kultuurid: teravili, kartul, hernes, uba, raps, söödapeet, muru, heintaimed, mais. Hinnatakse saaki, kvaliteeti, haigusekindlust ja talvekindlust ehk siis viljelusväärtust Eesti tingimustes.

 

 

  • Jätkukatsetus Eesti Sordilehes olevatele sortidele.

 

Katsetust viiakse läbi vastavalt majanduskatsete metoodikale. Jätkukatsetuse sordid külvatakse ja andmed töödeldakse koos majanduskatse sortidega. Katseandmed avaldatakse kodulehel ning kogumikus.

 

  • Eestis kasvatatavatele sertifitseerimisele kuuluvate seemnepartiide järelkontrolli ametlike põldkatsete läbiviimine.

 

Katsetatavad kultuurid: teravili, kaunviljad, heintaimed, raps, rüps, lina, kartul. Hinnatakse seemnepartiide sordiehtsust ja määratakse sordipuhtus. Katseid teostab Viljandi katsekeskuse sordikontrolli osakond.

 

  • Riiklike registreerimiskatsete ehk EÜP (eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse) katsete läbiviimine.

 

Katsetatavad kultuurid: teravili, kaunviljad, heintaimed. Hinnatakse sordi vastavust eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse nõuetele. Katseid teostab Viljandi katsekeskuse sordikontrolli osakond.

 

  • Teaduskatsed
  • Erikatsed