2019.a üritused

Kuupäev

Ürituse nimi

Asukoht

2019 novemberKeskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) (MAK 2014-2020) täienduskoolitused https://pmk.agri.ee/mak/koolitused-infopaevad/ Tartumaa, Järvamaa
31.10.-01.11.
2019

PMK osaleb Eesti Põllumajanduse aastanäitusel (EPA2019)

ERM, Tartu


17.10.2019

PMK aastapäeva seminar

PMK Saku maja, Harjumaa

13.08.2019

Mullaproovivõtjate koolitus

PMK Saku maja, Harjumaa

22.07.2019

Avatud talude päeva Võru katsejaamas

Väimela, Võrumaa

25.07.2019


Põllumajanduse suurandmete temaatikat tutvustav infopäev konsulentidele

Eesti Maaülikooli mahekeskuses


10.07.2019

PMK põldkatsete esitluspäev

Matapera, Viljandimaa


02.07.2019


Põllumajanduse suurandmete konverents


EMÜ peahoone aula, Tartu27.06.2019

Mahetaimekasvatuse põllupäev (registreerimine)

Kuusiku Katsekeskus

21.06.2019


Põllumajanduse suurandmete infopäev

PMK Saku maja, Harjumaa

20.06.2019

Põllumajanduse suurandmete infopäev

PRIA maja, Tartu

18.-21.06.
2019Euroopa kartuliuuringute ühingu viroloogia sektsiooni 17. istung
Rohkem infot (inglise keeles) http://pmk.agri.ee/eapr2019/

Laulasmaa, Harjumaa14.06.2019

PMK põldkatsete esitluspäev Kuusiku katsekeskuses

Kuusiku, Raplamaa

25.-27.04.
2019

PMK osaleb Maamessil

Tartu

16.04.2019

Infopäev “Kvaliteedi- ja mullaanalüüside andmete kasutamine taimekasvatuses”

PMK Jäneda maja, Lääne-Virumaa

04.04.2019

PMK osaleb Eesti Maaülikooli karjääripäeval, Tudengimessil 2019

Eesti Maaülikooli spordihoone, Tartu

2019Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) (MAK 2014-2020) alg- ja täienduskoolitused 2019. a.
Rohkem infot: http://pmk.agri.ee/mak/koolitused-infopaevad/

Viljandi, Rapla, Võru, Jõgeva, Lääne-Virumaa, Harju, Tartu ja Pärnu maakonnas

2018.a üritused

Kuupäev


Ürituse info

Asukoht

19.-21.04.2018 PMK osalemine Maamessil Tartu
21.05.2018 Infopäev “PMK silopäev 21.05.2018 Saimre OÜ, Viljandimaal
08.06.2018 Kuusiku katsekeskuse Põllupäev “Sordivõrdlus, erinevate agrotehnoloogiate mõju, taimekaitse” Kuusiku põllumajanduspark
28.06.2018 Mahepõllumajanduse koolitus-põllupäe Kuusiku põllumajanduspark
03.07.2018 Viljandi katsekeskuse Põllupäev “Sordivõrdlus, seemnekasvatus, taimekaitse” Matapera, Viljandimaa
12.07.2018

Viljandi katsekeskuse Põllupäev “Sordivõrdluskatsed ja taimekaitse”

Matapera, Viljandimaa
22.07.2018 Avatud talude päev Kuusiku katsekeskuses Kuusiku põllumajanduspark
22.08.2019 Mullaproovivõtjate koolitus Saku
oktoober-detsember 2018 Keskkonnasõbraliku majandamise algkoolituste ja täienduskoolituste kohta http://pmk.agri.ee/mak/koolitused-infopaevad/2018-aasta/ Rapla, Järva, Viljandi, Saare ja Tartu maakonnas