Teabenõude esitamine elektrooniliselt:


Teabenõudja ees- ja perekonnanimi:

Asutus:

Taotletava teabe sisu:

või dokumendi liik, nimetus ja sisu:

või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid:

Täitke palun lahter valitud sidevahendi kohta, mille kaudu soovite teabe edastamist ja/või mille kaudu on võimalik Teiega ühendust võtta, kui tekib vajadus teabenõude täpsustamiseks.

Postiaadress:

Elektronpostiaadress:

Telefoninumber:Teabenõudeid saate esitada ka postiaadressile:
Teaduse 4/6, Saku, 75501 Harjumaa
e-posti aadressile: info@pmk.agri.ee