Jnr Taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumi teenustööde hinnakiri Analüüsi hind  EUR-s
BAKTERIOLOOGILISED ANALÜÜSID
1 Kartuli-ringmädanik (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus) 1 proov 200 mugulat c 64,80
2 Pruun-baktermädanik (Ralstonia solanacearum) 1 proov 200 mugulat c 64,80
3 Viljapuu bakterpõletik (Erwinia amylovora) 73,00
4 Maasika bakterpõletik (Xanthomonas fragariae) maasikataimedest 62,10
5 Maasika bakterpõletik (Xanthomonas fragariae) frigo-taimedest 82,80
6 Fütoplasmad Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR-meetodiga  1 proov 85,00
7 Fütoplasmad Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR meetodiga – seire 50 proovi 569,30
8 Candidatus liberibacter solanacearum – (kartulist, porgandist, sellerist) PCR-meetodiga  1 proov 94,50
9 Candidatus liberibacter solanacearum – (lehekirbulistest koos entomoloogilise analüüsiga) PCR-meetodiga  1 proov 130,00
10 Muu bakterioloogiline analüüs inokuleerimise, IF- või PCR meetoditega ja sekveneerimisega a 85,00
VIROLOOGILISED ANLÜÜSID b
ELISA-meetodiga:
11 Üks kartuliviirus 1 proov 220 mugulat c 227,60
12 Samast proovist lisaviirus 1 proov 220 mugulat c 107,70
13 Üks kartuliviirus 1 proov 220 mugulat 4 kaupa grupeeritult c 107,30
14 Samast proovist lisaviirus 1 proov 220 mugulat 4 kaupa grupeeritult c 51,15
15 Üks kartuliviirus 1 proov 110 mugulat 120,00
16 Samast proovist lisaviirus 1 proov 110 mugulat 60,00
17 Üks kartuliviirus 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult 71,20
18 Samast proovist lisaviirus 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult 36,00
19 Samast proovist 6 kartuliviiruse (PVY, PVA, PVX, PVM, PVS, PLRV) määramine, 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult 251,20
20 Üks kartuliviirus 1 proov 200 lehte 202,70
21 Samast proovist lisaviirus 1 proov 200 lehte 101,00
22 Üks kartuliviirus 1 proov 90 lehte 109,00
23 Samast proovist lisaviirus 1 proov 90 lehte 55,00
24 Üks taimeviirus seire kuni 77 proovi 300,15
Reaalaja-RT-PCR-meetodiga:
25 Üks taimeviirus 1 proov 87,90
26 Samast proovist lisaviirus 1 proov 43,40
27 Üks taimeviirus seire 50 proovi 351,90
28 Samast proovist lisaviirus seire 50 proovi 165,60
29 Üks taimeviirus seire 50 proovi 4 kaupa 175,90
30 Samast proovist lisaviirus seire 50 proovi 4 kaupa 82,80
31 Üks kartuliviirus otse mugulast 1 proov 100 mugulat 10 kaupa 131,40
32 Samast proovist lisaviirus 1 proov 100 mugulat 10 kaupa 71,60
PCR/RT-PCR meetodiga:
33 Pepiino mosaiik viirus (Pepino Mosaic virus PepMV) tomatiseemnetest 1 proov 103,50
34 Üks taimeviirus 1 proov 69,50
35 Samast proovist lisaviirus 1 proov 35,30
36 Üks taimeviirus kuni 10 proovi 273,60
37 Samast proovist lisaviirus 10 proovi 136,80
38 Üks taimeviirus kuni 20 proovi 468,20
39 Samast proovist lisaviirus 20 proovi 234,00
40 Üks taimeviirus kuni 40 proovi 812,40
41 Samast proovist lisaviirus 40 proovi 406,00
42 Üks taimeviirus kuni 50 proovi 969,30
43 Samast proovist lisaviirus 50 proovi 485,00
44 Taimeviirused multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX 1 proov 62,80
45 Taimeviirused multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX 10 proovi 239,40
ENTOMOLOOGILISED ANALÜÜSID
46 Entomoloogiline analüüs (1 proov=1 liimpüünis või 1-10 putukat) 35,00
47 Männikedrik (Dendrolimus sp) kuni 5 putukat 45,00
48 Männikedrik (Dendrolimus sp) kuni 10 putukat 83,00
49 Spodoptera frugiperda 45,00
NEMATOLOOGILISED ANALÜÜSID
50 Kartuli-kiduuss kartuli mugulatest ja mullast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 mullaproov 250 ml) 19,40
51 Kartuli-kiduuss kartulimugulatest ja mullast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 mullaproov 400 ml) 38,80
52 Kartuli-kiduuss turbast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis)                (1 proov kuni 500 ml) 41,90
53 Kartuli-kiduussi liik PCR meetodiga (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) 46,70
54 Vabalt elavad nematoodid taimsetest kudedest, lehtedest, pungadest, juurtest, vartest, mullast ja turbast (männi laguuss, ingerjad, närbussid jne) 42,00
55 Meloidogyne fallax ja Meloidogyne chitwoodi kartulimugulatest                                     (1 proov 200 mugulat) 47,00
56 Männi-laguussi puidusiku kehast (sh. puidusiku liigi määramine). Entomoloogiline + nematoloogiline analüüs 51,00
MÜKOLOOGILISED ANALÜÜSID
57 India lendnõgi (Tilletia indica) 35,45
58 Kartulivähk mullast (Synchytrium endobioticum) 27,25
59 Tamme äkksurm (Phytophthora ramorum) 67,45
60 Phytophthora kernoviae 67,45
61 Phytophthora fragariae ELISA ja biomeetodiga 1 seire 77 proovi 656,20
62 Phytophthora fragariae PCR ja biomeetodiga  1 proov 51,75
63 Colletotrichum acutatum ELISA ja biomeetodiga 1 seire 77 proovi 1088,75
64 Gibberella circinata ehk Fusarium circinatum 63,40
65 Mycosphaerella pini / Mycosphaerella dearnessii 67,30
66 Muu mükoloogiline analüüs biomeetodil ja/või mikroskopeerimismeetodil 56,95
67 Umbrohtude määramine 15,00
68 Taimehaiguste ja -kahjurite esmane määramine 32,70
69 PCR analüüs nematoodide, putukate või seente määramiseks sekveneerimisega 76,00
MIKROBIOLOOGILISED ANALÜÜSID 
70 Võihappebakterid e. klostriidispoorid 14,30
71 Denitrifitseerijad bakterid Hiltay söötmel 14,50
72 Hallitus- ja pärmseened (arvukus) 10,00
Bakterite üldarv 8,50
73 Aeroobsed eosbakterid (Bacillus spp. spoorid) 9,90
74 Fusarium spp Nash ja Snyderi söötmel 15,10
75 Aktinomütseedid tärklis-ammooniumi agaril 15,10
76 Azotobacter Ashby söötmel 15,10
77 Sulfaate redutseerivad bakterid Starkey söötmel 14,00
78 Piimhappebakterid e. laktobatsillid 9,90
79 Nitrifitseerijad bakterid veeagaril 17,20
80 Tselluloosilagundajad bakterid Hutchinsoni söötmel 17,20
81 Enterobacteriaceae 11,25
82 Kolilaadsed bakterid 11,25
83 Escherichia coli 11,25
84 Salmonella spp 15,50
85 Listeria monocytogenes 22,55
86 Clostridium perfringens 17,40
87 Toksilisuse määramine Bac. stearoth. suhtes 14,50
88 Üldtoksilisus (infusooridel) 21,60
89 Võõrised, kivid ja osiste maksimaalne suurus settest, kompostist ja pinnasest 43,00
Tehnilise kultuuri väljastamine
90 Tehniline kultuur vedelsöötmel EUR/liitri kohta (veinipärm, mügarbakteri preparaat jt) 31,00
91 Tehniline kultuur tahkel söötmel EUR/tükk (hallitusseened, pärmid, bakterid) 15,00
92 Austerservik- Pleurotus ostreatus- seenekultuur teradel EUR/tükk 15,00
93 Võõrkeelse katseprotokolli väljastamine 8,35
LISAa
Muu bakterioloogiline analüüs inokuleerimise, IF- või PCR meetoditega ja sekveneerimisega: sh. Xylella fastidiosa, Pseudomonas syringae pv. actinidae, Pseudomonas syringae pv. aesculi
LISA b
Taimeviirused Reaalaja-RT-PCR-meetodiga: Tobacco Rattle virus (TRV), Potato Mop-Top virus (PMTV), kartuli viirused  (PVY, PVA, PVM, PVX, PVS, PLRV), Pepino Mosaic Virus (PepMV), viroidid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Columnea latent viroid (CLVd)
Taimeviirus ELISA-meetodiga: Pepino Mosaic Virus (PepMV), Plum Pox Virus (PPV), Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV), Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV), Cucumber Mosaic Virus (CMV), Alfaalfa Mosaic Virus (AMV),  Potato Mop Top Virus (PMTV), Hosta Virus X (HVX), kartuliviirused (A, S, M, X, Y,  PLRV)
Taimeviirused PCR/RT-PCR meetodiga:  Cucumber Mosaic virus (CMV),  Impatiens Necrotic Spot virus (INSV), Tomato Spotted Wilt virus (TSWV), Alfalfa Mosaic virus (AMV), Hosta virus X (HVX), Black Currant Reversion virus (BRV), Plum Pox Virus (PPV), Pepino Mosaic Virus (PepMV), Tomato Leaf Curl New Delhi Virus (ToLCNDV), Blueberry red ringspot virus (BRRV), viroidid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Columnea latent viroid (CLVd), Chrisanthemum stunt viroid (CSVd)
Taimeviirused RT-PCR multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX
LISA c
Samast kartulimugulaproovist on võimalik määrata kartuli-ringmädanikku, pruun-baktermädanikku, kvaliteediviiruseid