Hindamisvaldkond vesi uuringud

Toiteelementide bilansi uuring

Uuringu kokkuvõte 2018

Uuringu kokkuvõte 2017

Uuringu kokkuvõte 2016

Uuringu kokkuvõte 2015

Uuringu kokkuvõte 2014

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2012

Uuringu kokkuvõte 2011

Uuringu kokkuvõte 2010

Uuringu kokkuvõte 2009


Pestitsiidide kasutuskoormuse uuring

Uuringu kokkuvõte 2018

Uuringu kokkuvõte 2017

Uuringu kokkuvõte 2016

Uuringu kokkuvõte 2015

Uuringu kokkuvõte 2014

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2012

Uuringu kokkuvõte 2011
Uuringu kokkuvõte 2010

Uuringu kokkuvõte 2009


Taimetoiteelementide kontsentratsioon dreenivees

Uuringu kokkuvõte 2018

Uuringu kokkuvõte 2017

Uuringu kokkuvõte 2016

Uuringu kokkuvõte 2015

Uuringu kokkuvõte 2014

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2012
Uuringu kokkuvõte 2011

Uuringu kokkuvõte 2010

Uuringu kokkuvõte 2009
Uuringu kokkuvõte 2008

Uuringu kokkuvõte 2007

Uuringu kokkuvõte 2006

Uuringu kokkuvõte 2005


Räpu jõe valgala uuring

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2011

Uuringu kokkuvõte 2009

Uuringu kokkuvõte 2008
Uuringu kokkuvõte 2007


Toiteelementide kogubilansi ja kasutuse ning pestitsiidide kasutuskoormuse uuring

Uuringu kokkuvõte 2008

Uuringu kokkuvõte 2007

Uuringu kokkuvõte 2006

Uuringu kokkuvõte 2005