Eesti maaelu arengukava (MAK) keskkonnaalaste tegevuste hindamine.

Põllumajandusseire ja –uuringute osakonna ülesanded:
MAK 2004-2006 põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetmete hindamine
MAK 2007-2013 2. telje meetmete hindamine
MAK 2014-2020 keskkonnaalaste tegevuste hindamine

Lisaks kuuluvad põllumajandusseire ja -uuringute osakonna ülesannete hulka maa lubjatarbe, maakasutuse keskkonnamõju, mullaseire ja muldade omaduste kaardistamine ja analüüsimine ning muu seire teostamine; hea põllumajandustava, taimekasvatuse, agrokeemia ja muldade uuringute ning teaduskoostöö korraldamine teadus- ja arendusasutustega katsejaamade võrgustiku ja laboratooriumide baasil.

Viimati lisatud

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi hindamiseks 2018. aastal läbiviidud uuringute aruanne, Lisad 1-55 ja lisa 56

MAK 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse „kiviaia taastamine“ hindamisaruanne 2018. aasta kohta, Lisa 1, Lisa 2 ja lisad 3-46

MAK 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse „kiviaia taastamine“ hindamisaruanne 2017. aasta kohtaLisad 1 ja 3-45Lisa 2

KSM koolituste info 2018, 2019