Katsekeskustes tehtavate teenustööde hinnakiriTeenuse hind EUR-s
Majanduskatsed, jätkukatsed, 1 sort, ühel aastal
Talinisu1128,00
Rukis693,00
Talioder846,00
Talitritikale693,00
Taliraps564,00
Talirüps564,00
Suvinisu1128,00
Suvioder1128,00
Suvitritikale1128,00
Kaer764,00
Suviraps846,00
Suvirüps846,00
Põlduba564,00
Hernes564,00
Mais282,00
Var. ja keskv. kartul564,00
Hiline kartul462,00
Sojauba282,00
Heintaimed282,00
Haljasväetis ja vahekultuurid191,00
Söödajuurviljad282,00
Sojauba, lina282,00
Õlikanep282,00
EÜP katsed, üks sort, ühel katseperioodil, ühes katsekohas
I grupp suviviljad268.00
II grupp talvituvad liigid+hernes315.00
EÜP katseraport320,00
KUUSIKU Katsekeskuses  tehtavate teenustööde hinnakiri
Tehtav töö/kasutatav seadeeur/h
Künd33,50
Randaalimine29,20
Kultiveerimine31,25
Katsekülvik32,00
Kombikülvik30,95
Väetise külv22,50
Rullimine28,90
Äestamine22,60
Taimekaitse28,40
Niitmine31,75
Haljasmassi koristus21,70
Katsekombain HALDRUP24,30
Teraviljakombain Sampo 25,00
Laadimistööd26,25
Kuivatamine43,00
Transport (kivikoristus)22,00
Transport (haagisega)29,55
Muru niitmine19,40
Katsesorteer Westrup16,60
Katselapi prits13,95
Ühe spetsialisti keskmine töötunni maksumusAgronoom10,00
Ühe spetsialisti keskmine töötunni maksumusSpetsialist9,60
Tera- ja kaunvili miinimum 1250 seemet
Üldpuhtus15,20
Seemnete määramine14,80
1000 seemne kaal9,40
Idanevuse määramine15,20
Idanevuse määramine puhitud seemnest19,80
Kõrrelised heintaimed miinimum 1250 seemet
Üldpuhtus21,75
Seemnete määramine26,45
1000 seemne kaal19,50
Idanevuse määramine26,80
Liblikõielised heintaimed miinimum 1250 seemet
Üldpuhtus21,75
Seemnete määramine26,45
1000 seemne kaal19,50
Idanevuse määramine26,80
Õlikultuurid miinimum 1250 seemet
Üldpuhtus21,80
Seemnete määramine21,80
1000 seemne kaal19,10
Idanevuse määramine24,75