Jääkide ja saasteainete labori analüüside hinnakiri
Analüüsi hind  EUR-s
TAIMEKAITSEVAHENDITE JÄÄKIDE MÄÄRAMINE
Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) ja mullas QuEChERS-meetodil (GC-MSD; LC-MS/MS) 407,80
Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine puu- ja köögiviljades, teraviljades: ditiokarbamaatide summa gaasikromatograafiliselt (GC-ECD/MSD)115,80
Glüfosaadi jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) ja mullas vedelikkromatograafiliselt. Glüfosaadi toimeaine sisalduse määramine taimekaitsevahendis. (LC-MS)155,05
Chlormequati, mepiquati jäägi määramine teraviljast ja puuviljast vedelikkromatograafilisel meetodil (LC-MS)155,00
Fenbutatiin oksiidi jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh toiduainetes) koos multimeetodiga (LC-MS)42,65
Bromiidiooni (anorgaanilise kogubroomiidi) sisalduse määramine taimset päritolu toidus gaasikromatograafiliselt (GC-ECD)129,15
Etefooni jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) vedelikkromatograafilisel meetodil (LC-MS)157,05
Kloororgaaniliste taimekaitsevahendite jääkide määramine rasvarikastest toiduainetest gaasikromatograafiliselt (GC-MS)176,15
Ditianooni jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes), LC-MS/MS95,60
Cyromazine jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes), LC-MS/MS93,80
Puhtimise kvaliteedi määramine kromatograafiliselt; Ühe toimeaine sisalduse määramine taimekaitsevahendis gaasi- ja/või vedelikkromatograafiliselt97,15
Ühe taimekaitsevahendi jäägi määramine taimse päritoluga proovis või mullas QuEChERS-meetodil121,45
MÜKOTOKSIINIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE
Aflatoksiinide B1, B2, G1 ja G2  sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas, pähklites, maitseainetes, kuivatatud köögiviljades, kakaos vedelikkromatograafilisel meetodil kolonnijärgse deriveerimisega157,50
Ohratoksiini A sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas, kohvis, kuivatatud puuviljades vedelikkromatograafilisel meetodil (HPLC/FL)137,40
Zearalenooni sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas vedelikkromatograafilisel meetodil (LC/MS)137,40
Desoksünivalenooli (vomitoksiin) sisalduse määramine teraviljas, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas vedelikkromatograafilisel meetodil (LC/MS)137,40
Aflatoksiini M1 sisalduse määramine piimas ja piimatoodetes vedelikkromatograafilisel meetodil (HPLC/FL)134,20
Mükotoksiinide T2/HT2 sisalduse määramine teraviljas, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas gaasikromatograafiliselt (GC-MSD)134,20
Fumonisiinide FB1 Ja FB2 sisalduse määramine teraviljas, teraviljatoodetes, loomasöödas vedelikkromatograafilisel meetodil (HPLC/FL)134,20
Mükotoksiinide DON, ZON, T-2 ja HT-2 määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas (LC-MS)210,00
MUUD ANALÜÜSID
Nitraadi sisalduse määramine  puu- ja köögiviljades Cd – kolonniga. 10,60
Võõrkeelse katseprotokolli väljastamine8,35