22.07.2018 Avatud talude päev Kuusiku katsekeskuses

28.06.2018 Mahepõllumajanduse koolitus-põllupäev Kuusiku

08.06.2018  Kuusiku katsekeskuse Põllupäev “Sordivõrdlus, erinevate agrotehnoloogiate mõju, taimekaitse”