Usaldusväärne partner!

Toiduainetööstuse uuring

Toiduainetööstuse konkurentsivõime ja arenguperspektiivide uuringu eesmärk on saada ülevaade Eestis toidu- ja joogitootmisega tegelevate ettevõtete hetkeolukorrast ja majanduslikust jätkusuutlikkusest ning sellest, millist mõju on MAKi toetused nende ettevõtete tegevusele avaldanud.

Uuringu raames selgitatakse välja, milline on toidu- ja joogitootmisega tegelevate ettevõtete tootmismaht, konkurentsi- ja ekspordivõimekus ning küsitletakse ettevõtjaid nende tulevikuplaanide ja investeerimisvajaduste kohta. Uuringu tulemusi kasutatakse sisendina 2021-2027 ÜPP maaelu toetuste kavandamisel.

Uuringu viib läbi Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi osakond Maaeluministeeriumi tellimusel.

Planeeritav uuringu valmimise tähtaeg on 2021. aasta kevadel.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)