Usaldusväärne partner!

Toiduainetööstuse uuring

Toiduainetööstuse konkurentsivõime ja arenguperspektiivide uuringu eesmärk on saada ülevaade Eestis toidu- ja joogitootmisega tegelevate ettevõtete hetkeolukorrast ja majanduslikust jätkusuutlikkusest ning sellest, millist mõju on MAKi toetused nende ettevõtete tegevusele avaldanud.

Uuringu raames selgitati välja, milline on toidu- ja joogitootmisega tegelevate ettevõtete tootmismaht, konkurentsi- ja ekspordivõimekus ning küsitleti ettevõtjaid nende tulevikuplaanide ja investeerimisvajaduste kohta. Uuringu tulemused on üheks sisendiks 2021-2027 ÜPP maaelu toetuste kavandamisel.

Uuringu viis Põllumajandusuuringute Keskus läbi 2020-2021. a Maaeluministeeriumi tellimusel.

Lisainfo maamajandus@metk.agri.ee

Uuringu lõpparuandega saab tutvuda siin:

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)