Usaldusväärne partner!

Siloproovi võtmise juhend

Söödaväärtuse määramiseks esitatav siloproov peab võimalikult täpselt iseloomustama kogu silomassi, millest proov võetakse. Seega ei sobi kogu mahutist (hoidlast) söödaväärtuse määramiseks võtta proovi söötmiseks etteviidud silost.

Siloproovi peab olema 1 – 1,5 kg.

Silo keskmise proovi võtmiseks on vajalikud:

  • silopuur (eelistatud on lõikuriga ja vindiga puurid),
  • kilekott (soovitav nn. 2 L minigrip kott umbes 1-1,5 kg siloproovi jaoks) pakkimiseks,
  • etikett silo päritolu märkimiseks (proovi number või hoidla nimetus),
  • kleepekile (spetsiaalne silokile) puuriaugu sulgemiseks,
  • proovi saate- või tellimisleht, sisaldades infot sileeritud materjali ja konservandi kohta, tellija nimi, aadress, telefoninumber, analüüsi soovid.

Keskmise proovi saamiseks tuleb silopuuriga teha vähemalt 5 võetist (osaproovi) hoidla ühesuguse väärtusega silomassi kohta. Silomassi pinnariknemise esinemisel tuleb see osa keskmisest proovist eraldada, kuid esinemise ulatus märkida saatelehele. Võetiste mass segatakse hoolikalt ja sealt võetud umbes 1-1,5 kg silo pakitakse etiketiga varustatud kilekotti, surudes sellest välja õhu ja õhukindlalt sulgedes.

Silopuuri poolt tekitatud augud kattekilesse on õhu silomassi pääsemise vältimiseks vajalik koheselt sulgeda kleepekilega.

Pallisilo puhul peab keskmise proovi hulka võtma kindlasti ka pinnakihi silo, sest see moodustab silopallist küllalt suure osa.

Konserveerunud silo on jahedas ja anaeroobsetes tingimustes (näit. kinnine mitmekordne kilekott külmkapis) stabiilne vähemalt kaks päeva. Selle aja jooksul peab proov jõudma laborisse analüüsimiseks. Värske siloproov tuleb esitada laborisse hiljemalt neljapäeva lõunaks. Võimalike proovi riknemiste vältimiseks soovitame proovi sügavkülmutada.

Proov tuua või saata: Põllumajandusuuringute Keskus Karjavärava tee 2, Juuliku, Harju maakond.

Juhul, kui kasutatakse Cargo-bussi, siis teavitada söötade ja jääkide laborit proovide saatmisest.

Iga prooviga tuleb kaasa anda saate- või tellimisleht. Kindlasti tuleb saatelehel ära märkida silo kalendaarne valmistamise aeg, silo botaaniline koostis, niide ja kasutatud konservant ning teised silo kvaliteedile olulised näitajad.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)