Usaldusväärne partner!

Seemneproovi võtmine

Seemnekontrolli laboris on võimalik määrata seemnete kvaliteeti nii seemnete sertifitseerimiseks kui ka oma tarbeks. Selleks tuleb võtta seemneproov.

Seemneproovi võtmine

Seemnepartii sertifitseerimiseks tohib proovi võtta vastava tegevusloaga proovivõtja või Põllumajandusameti spetsialist. Oma tarbeks võib tootja võtta proovi ise.

Seemneproov võetakse proovivõtu oraga:

 • salveora big - bagide ja punkrite jaoks
 • väike ehk Nobbe ora väikeste kottide jaoks

Väikesed seemnekogused (algproovid) võetakse partii erinevatest kohtadest. Algproovid võetakse juhusliku valikuga valitud kottidest ning koti erinevatest osadest - pealt, alt, keskelt ja servast.

Seemnest, mis on ladustatud salve või punkrisse, tuleb samuti võtta algproovid erinevatest kohtadest. Kui algproovid on kogutud ühte anumasse, tuleb seeme segada ja jagada väiksemateks kogusteks seni kuni saadakse laborisse saatmiseks nõutud suurusega keskmine proov.

Teravilja, herne ja oa puhul on laborisse saadetava keskmise proovi suurus 0,5-1 kg, heintaimede ja õlikultuuride puhul 100 g.

Proov tuleb pakendada mittepurunevasse kotti ja markeerida. Pakile lisada kindlasti tellimisleht.

Sertifitseeritavast seemnepartiist saab lasta teha laboris eelproovi, et teada partii kvaliteeti enne ametlikku proovivõtmist - analüüsimist. Kui tootja tellib ise laborist puhtuse ja idanevuse analüüsi, on see talle soodsam, kui kutsuda ametlik proovivõtja ja lasta võtta kohe ametlik proov.

linkAnalüüside tellimisleht

linkProovide vastuvõtt

linkSeemnkontrolli labori hinnakiri

Analüüsid:

 • Puhtuse analüüsil määratakse puhaste seemnete, teiste taimede seemnete ja inertse lisandi protsent.
   
 • Puhtad seemned: sinna kuuluvad kõik põhikultuuri seemned. Katkised seemned, mis on suuremad kui 50% seemnest, lähevad puhaste seemnete hulka.
   
 • Inertse lisandi hulka kuulub kõik mitteseemneline materjal, purunenud seemned, kõrrelistel heintel tühjad seemned ja liblikõielistel idulehed, kui seemnekest puudub.
   
 • Teiste taimede seemned: puhtuse analüüsi tööproovist leitud teiste taimede seemned. Analüüsiprotokollil on nimetatud kõik liigid, mis tööproovist leiti.

Kui tellitakse teiste taimede seemnete määramine, siis tehakse analüüs suuremast tööproovist, kusjuures määramine toimub täpselt samamoodi kui puhtuse määramisel.

Idanevuse määramisel määratakse normaalsete idandite, ebanormaalsete idandite ja surnud seemnete protsent. Liblikõieliste heintel ka kõvad seemned.

Idanevuse analüüs kestab olenevalt liigist 7-28 päeva.

Näiteks:

 • oder 7 päeva külmas + 7 päeva idanemas
 • teised teraviljad 3 päeva külmas + 8 kuni 10 päeva idanemas
 • hernes 8 päeva
 • põlduba 14 päeva

Seemnekontrolli labori foto: Odra normaalne ja ebanormaalsed idandid

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)