Usaldusväärne partner!

Mullaseire ja uuringute büroo teenuste tellimine

Mullaseire ja uuringute büroo võtab vastu tellimusi mullaproovide võtmiseks. Tellimislehe palume saata e-posti aadressile kristi.tomson[a]pmk.agri.ee, telefon 518 4413.

Mullaproovide võtmise teenuse tellimisleht

Mullaseire hinnakiri

Hinnad alates 1. märtsist 2021. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 28.01.2021 nr 4).

Võrreldes 2020. aastaga ei ole hinnakirjas mullaproovi karbi hinda, kuna karbi maksumus arvestatakse mullaproovi analüüsi hinnas.

  Nimetus Teenuse hind eurodes
1 1 (ühe) mullaproovi kogumine 8.00
3 GIS andmebaaside töötlemine tund  31.25

 200 (kahesaja) ja enama mullaproovi kogumise puhul kehtib hinnasoodustus 10%

Mullaproovide võtmisest

2002. a alustati riigi toetusel mullaviljakuse programmi raames laiaulatuslikku mullaproovide kogumist ja neist mulla agrokeemiliste omaduste määramist selleks, et omada ülevaadet põllumuldade toiteelementidega varustatusest ning lupjamisvajadusest.

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse keskkonnasõbraliku majandamise ja mahepõllumajanduse kohustusega liitunud tootjatel on alates 2015. aastat mullaproovide võtmise nõue põllumaalt.

Põllumajandusuuringute Keskuse mullaseire ja uuringute bürool on ülevaadet Eesti põllumuldade omadustest ning selleks on loodud ja täiendatakse pidevalt uute andmetega vastavat andmekogu. Andmete usaldatavuse põhiküsimuseks on usaldusväärne ja juhendile vastav proovide kogumine.

Mullaseire ja uuringute büroo koolitab ka mullaproovide võtjaid. Mullaandmete andmekogusse lisatakse vaid koolituse läbinud proovivõtjate nõuetekohaselt kogutud mullaproovide laboratoorse analüüsi tulemused.

Lisaks analüüsi tulemustele saavad põllumajandustootjad ka andmebaasi väljavõttena väetistarbekaardi.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)