Usaldusväärne partner!

Sõnnikuproovi võtmise juhend

Sõnniku keskmine proov saadakse osaproovidest, mis võetakse laotamise käigus või vedelsõnniku puhul peale laguuni või hoidla segamist vahetult enne väljavedu.

Vedelsõnnikust ja virtsast on soovitav võtta ~0,5 liitrine proov igast viiendast väljaveetavast koormast. Edasi need 0,5 liitrised proovid valatakse kokku sobivasse nõusse (koondproov) segatakse tugevasti läbi ja sealt täidetakse spetsiaalne plastist proovipurk umbes 3/4-ni mahust (~0,7l). See on laboratoorne proov.

Väiksemate hoidlate puhul on proovi võimalik peale segamist võtta otse hoidlast kasutades selleks sobivat pikavarrelist kopsikut. Osaproove võetakse hoidla erinevatest kohtadest ja erinevalt sügavuselt jälgides sealjuures tööohutuse reegleid. Kui proove on mitu ja neid pole võimalik samal päeval PMK-sse saata, tuleb proove kuni ärasaatmiseni hoida külmkapis, kuid mitte kauem kui 1 nädal.

Kuna suletud purgis võib eralduvate käärimisgaaside rõhk tõusta mitme atmosfäärini (lõhkemise oht) on lubatud kasutada ainult Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) poolt tarnitavaid purke. Neid purke on võimalik saada PMK proovide vastuvõtust (Teaduse 4/6, Saku) või laotusteenust osutavatelt firmadelt. Iga hoidla kohta võetakse eraldi proov.

Tahesõnniku ja komposti proovid võetakse väljaveol. Selleks võetakse üks hargi- või labidatäis igast viiendast väljaveetavast koormast (koorma samast kohast) ja visatakse see sobivasse nõusse või mahalaotatud kiletükile. Lõpuks segatakse see koondproov võimaluse piires läbi ja proovi erinevatest kohtadest võetakse veelkord väikesed osaproovid - kokku ~0,7 liitrit.

Tahesõnniku või komposti proovide pakendamiseks võib kasutada kolmekordset kilekotti. Igast kotist tuleb peale täitmist ülearune õhk kätega välja suruda ja iga kott suletakse eraldi. Säilitamine sama kui vedelsõnniku puhul.

Iga proov nummerdatakse ja varustatakse eraldi saatelehega. Nii saatelehel kui purgil peab olema PRIA loomakasvatushoone registrinumber, mille juurde sõnnikuhoidla kuulub, proovide arv peab vastama hoidlate arvule.

 

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)