Usaldusväärne partner!

MAK põllumajandusliku keskkonna ja mahepõllumajanduse toetuse mullaproovid

Maaelu arengukava põllumajandusliku keskkonnatoetuse keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja mahepõllumajanduse kohustusega (MAHE) liitunud tootjatel on alates 2015. aastat mullaproovide võtmise nõue põllumaalt.

Juhul, kui toetusõiguslik pind on suurem kui 10 hektari, peab proovivõtmise tellima Põllumajandusuuringute Keskuselt (PMK) või PMK koolituse läbinud proovivõtjalt. Kui põllumajandustootjal on toetusõiguslikku pinda alla 10 hektari võib KSM/MAHE toetuse saaja ka ise proove võtta.

Väetistarbekaart

PMK koolituse läbinud proovivõtjalt või PMK proovivõtjalt tellitud mullaproovide tulemused kantakse andmebaasi ja tootja saab oma põldude kohta ka väetistarbekaardi fosfori ja kaaliumi osas ning mulla happesuse (pH) kaardi ja vajadusel lubjatarbekaardi.

Samuti väetamise soovitused enamlevinud põllukultuuridele vastavalt Väetamise ABC-le link

Toiteelementide normid (kg/ha) on esitatud Exceli tabelites, kus iga kultuuri jaoks on eraldi tööleht ning veergudes erinevad saagitasemed. Tabelis on esitatud igale proovile põllumassiivi number ja mullalõimis, millest lähtuvalt on soovitused arvutatud. Ühel töölehel oleme arvutanud toiteelementide kaalutud keskmised sisaldused põllumassiivide kaupa.

KSM/MAHE mullaproovide võtmine

KSM/MAHE mullaproovid tuleb võtta igalt põllumaalt (PRIAs märge P) arvestusega, et üks proov võetakse kuni 5 ha kohta. Igast proovist peab määrama pH, K ja P ja lisaks peab iga 20 ha kohta määrama ühest proovist ka orgaanilise süsiniku või orgaanilise aine või huumusesisalduse.

Proovid tuleb koguda iga 5 aasta tagant. Kui võtsite proovi 2013. aastal, siis tuleb uued proovid koguda 2018 aastal, 2023 jne.

Mullaproovi võtmisel tuleb järgida üldist linkmullaproovi võtmise juhist.

Koos proovidega tuleb laborisse saata ka vastav linkmullaproovide tellimisleht.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)