Usaldusväärne partner!

Teenused

Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) teenustest suur osa on suunatud avaliku sektori teenindamiseks. PMK teenused on osa riiklikust taimetervise, sööda- ja toiduohutuse alasest kontrollisüsteemist. PMK on Maaeluministeeriumile oluline partneri maaelu arengu programmide seire-, hindamis- ja arendustegevuses. Samas on keskusel ülesanne teenindada ka eraklienti, teha laborianalüüse, viia läbi teadus- ja erikatseid, arendada IT-teenuseid. PMK osaleb teenuste arendamiseks erinevates projektides ja programmides.

Laboriteenused

Laboriteenuseid osutavad neli laborit. Teenuste menüüs oleme eraldi väljatoonud iga-kevadise teenuse põllumajandustootjatele – üle-eestilise siloseire tulemuste avaldamine. Laboriteenuste üldine loetelu:

 • Taimekahjustajate laboratoorne määramine
 • Mikrobioloogiliste analüüside teostamine
 • Seemnete kvaliteedi määramine
 • Mulla, väetiste, toidu, sööda analüüsid
 • Teravilja ja söötade laboratoorsed analüüsid
 • Sekkumisteravilja nõuetekohasuse tõendamine

Põldkatsed

Põldkatseid viivad läbi kolm katsekeskust. Teenuste menüüs eraldi link sordivõrdluskatsete andmebaasile ja Kuusiku põllumajanduspargi infole. Põllumajanduspark on kõigile avatud koht, kus saab tutvuda eestimaiste põllukultuuride, köögiviljade, viljapuu-, marja- ja dekoratiivkultuuride kollektsioonidega, näha saab ka näidiskatseid. Katsekeskuste teenuste üldine loetelu:

 • Sortide riiklike majanduskatsete läbiviimine
 • Sortide riiklikud registreerimiskatsed
 • Seemnepartiide järelkontrolli katsete läbiviimine
 • Erikatsete läbiviimine
 • Kuusiku põllupark
 • Põllupäevade ja koolituse läbiviimine

Põllumajanduskeskkonna uuringud

Põllumajanduskeskkonna uuringuid korraldab põllumajandusseire ja uuringute osakond. Teenuste menüüs on otselingid: mullaproovide võtmise, kaardirakenduste ja KSM koolituste osale. Põllumajandusseire ja uuringute osakonna teenuste üldine loetelu:

 • Põllumajanduskeskkonna hindamised ja uuringud
 • Hea põllumajandustava uuringute ja arendustegevuse korraldamine
 • Põllumuldade uuringute läbiviimine
 • Riikliku mullaseire teostamine
 • Lubja- ja väetistarbekaartide koostamine
 • Mullaproovide võtmine ja mullaproovivõtjate koolitamine
 • MAK Keskkonnasõbraliku (KSM) majandamise toetuse koolituse läbiviimine
 • Mahepõllumajandusliku tootmise koolituse läbiviimine

Maamajanduse valdkonna uuringud

Maamajanduse valdkonna uuringuid korraldab maamajanduse analüüsi osakond. Lisaks koostab osakond iga aasta kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuse planeerimiseks.

FADN andmebaas

PMK on vastutav põllumajandusliku raamatupidamise (FADN)  andmete kogumise ja andmeedastus eest Euroopa Komisjonile. Põllumajandusettevõtjatelt kogutud andmete baasil antakse iga aasta välja Eesti põllumajandustootjate majandusnäitajate kogumikku.

Maaelu arengukava hindamine

Maaelu arengukava seire- ja hindamistegevustega tegeletakse PMKs juba 2004. aastast alates. Kahel programmperioodil on põhiülesandeks olnud keskkonnameetmete seire ja hindamine. Programmperioodil 2014-2020 lisandus ka teiste toetusmeetmete hindamine.

Maaelu võrgustikutöö

Maaelu võrgustikutöö on teenused on suunatud eelkõige maapiirkonna algatuse suurendamisele ja maaelu arengukava meetmetele lisandväärtuse andmisele:

 • Teadmussiirde meetmete võrgustikutöö ning koostöömeetmete võrgustikutöö korraldamine
 • Kogukonna juhitud kohaliku arengu (CLLD/LEADER) meetme võrgustikutöö korraldamine
 • Maaelu arendamise näidete kogumine ja levitamine
 • Koostöö piiriüleste organisatsioonidega

Konsulendi kutse andmine

PMK korraldab ka põllu- ja maamajanduse valdkonna konsulendi kutse andmist.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)