Kompleksuuring

Kompleksuuringuga alustati PMK Kuusiku katsekeskuses 2003. aastal. Uuringu eesmärgiks on selgitada mahe-ja tavaviljeluse külvikordades mullaviljakuse, mullatervise ja kultuuride saaginäi...