Majandusnäitajad ja muu

Veebiküsitlus „Ohustatud tõugu loomade (OTL) pidamine“ Põllumajandusloomade ohustatud tõud Eestis on: eesti maatõugu veis, eesti vutt, kihnu maalammas, eesti hobune, eesti raskeveohobune...