Usaldusväärne partner!

Kutsekomisjon

Kutsekomisjoni ülesanne on moodustada hindamiskomisjonid kutse taotlejate hindamiseks ja kinnitada hindamistulemused. Kutsekomisjon töötab välja ja/või kinnitab taotlejate kompetentsuse h...

Kutsestandard

Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks. Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, ...
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4/6, 77501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)