Usaldusväärne partner!

Majandusnäitajad ja muu

E-küsitlus põllumajandustootjatele 2017. aastal PMK poolt MAK 2014-2020 hindamise raames läbi viidud põllumajandustootjate e-küsitluse eesmärk oli välja selgitada põllumajandustootjate ü...

Elurikkus

Kõigil Eesti maaelu arengukava (MAK) perioodidel on osade meetmete eesmärk olnud elurikkuse säilitamine ja suurendamine. Et hinnata, mil määral keskkonnasõbraliku majandamise (KSM, aastan...
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4/6, 77501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)