Elurikkus

Kõigil Eesti maaelu arengukava (MAK) perioodidel on osade meetmete eesmärk olnud elurikkuse säilitamine ja suurendamine. Et hinnata, mil määral keskkonnasõbraliku majandamise (KSM, aastan...