Usaldusväärne partner!

Mullaproovi võtmine (taimetervis) - nõutavad kogused mulla- ja turbaproovidele

Taimi kahjustavad nematoodid (nt kartuli-kiduuss, kartuli-ingerjas, harilik ingerjas, maasika-närbuss, männi-laguuss jt) on valdavalt seotud mullas asuvate taimeosadega.

Üks keskmine mullaproov koosneb võimalikult paljudest kuni 20 cm sügavuselt võetud algproovidest (võtta lusikaga põllu probleemsetest kohtadest nii, et saaks välja noppida kivid). Kogutud osaproovid tuleb kokku segada puhtas anumas. ​​​​​

Mullaproovi suurus sõltub ka põllu suurusest. Ühe hektari kohta peab võtma 400 ml mulda, mis oma korda koosneb 100st algproovist, mis on võetud iga 20 meetri tagant (vaata aljärgnev skeem).

Kui turbast soovitakse saada vaid kiduussi analüüsi, siis on piisav proovi kogus 200-250ml, kui aga soovitakse samast proovist veel teisigi analüüse, siis on proovi suuruseks 1000 ml.

Mulda või turvast pakendatakse korralikult suletud kilekotti ning seejärel paberkotti.

Korrektselt võetud keskmise mullaproovi võib võtta järgneva skeemi järgi:

Mullaproovi (taimetervis) võtmise skeem

Mullaproovide võtmisel tuleb vältida mulla edasikandmist ühelt põllult või tootmispinnalt teisele. Liikudes edasi järgmisele põllule või tootmispinnale tuleb jalanõud ja töövahendid puhastada mullast ja pesta veega.

Hoidlast võetud mullaproovi võtmiseks harjatakse muld mugulatelt maha ja/või pühitakse kokku põrandalt.

Videojuhis (2:13 min)

Nõutavad proovide kogused mulla- ja turbaproovidele

  • Kartuli kiduussi määramiseks mullaproovi või turbaproovi suurus on 250 ml. Juhul, kui proov on suurem, siis analüüsib labori valikuliselt 250 ml.
  • Kartulivähi määramiseks on mullaproovi või turbaproovi suurus 500 ml.

 NB! Kartuli-kiduussi ja kartulivähi määramiseks on vaja kaks eraldi proovi.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)