Usaldusväärne partner!

Taimetervise- ja mikrobioloogia labori juhendite koondinfo

Taimehaiguse või -kahjuri kahtluse korral palume tutvuda PMK taimetervise ja mikrobioloogia labori proovivõtu detailsemate juhistega:

Vajadusel konsulteerida enne proovi võtmist taimetervise ja mikrobioloogia labori spetsialistidega taimetervis@pmk.agri.ee või telefonil 5233864, 5068201.

Enne ja pärast proovi võtmist pesta ja desinfitseerida käed ja proovivõtu vahendid (käärid, nuga, pintsetid jne) (näiteks minimaalselt 70% etanooli/piiritust sisaldava vahendiga).

Proovide pakendamiseks tuleb kasutada puhtaid, terveid, kuivi pakendeid.

Kui kasutate proovi võtmisel ühekordseid kindaid, siis nad peavad olema kindlasti talgivabad (Powder free).

Kuna õigest proovi kogumisest ja pakendamisest sõltub sageli ka lõplik analüüsitulemus, on väga oluline, et taimekahjustajate laboratoorseks määramiseks laborisse saadetud proov on võetud õigesti ning seda on analüüsi läbiviimiseks piisavas koguses.

Igasugune prooviga koos laborisse saadetud pildimaterjal ning kahjustuse iseloomu ja ulatuse kirjeldus aitab kaasa õige meetodi valikule ja seeläbi võib kiirendada analüüsi läbiviimist. Lisamaterjali võib saata otse labori kontaktile taimetervis@pmk.agri.ee, viidates konkreetsele tellijale ja proovi kliendipoolsele tunnuskoodile. Lõplik analüüsitulemus selgub peale proovi-spetsiifiliste laborianalüüside läbiviimist, st taimetervise ja mikrobioloogia laboratoorium ei pane diagnoosi vaid kliendi poolt saadetud pildimaterjali põhjal

Üldnõuded proovide saatmisel

 • Igasuguste proovide pakendamisel sulgeda proovipakend (nt kilekott, karp, purk vmt) alati korralikult, asetada see omakorda tugevasse paberkotti ning IGA paberkoti peale kleepida või kirjutada niiskuskindla markeriga kliendipoolne proovi tunnuskood. Seejärel sulgeda kott hoolikalt teibiga.
   
 • Tunnuskoodi andmiseks klient nummerdab oma proovid (näiteks 1, 2, 3 jne) või paneb kirja partiide numbrid. Kliendipoolne tunnuskood märgitakse analüüsi tulemusele. 
 • Juhul, kui proov pakendatakse suurde  tugevasse kilekotti (terve väiksema istiku või suurema taimeosa saatmisel), tuleb see teibiga korralikult sulgeda nii, et ükski taimeosa ei ulatu kotist välja.
 • Kui korraga saadetakse palju proove, siis asetada kõik väiksemad proovikotid omakorda puhtasse, tugevasse kotti või karpi, et nende käitlemisel (nt postiga laborisse saatmisel) pakend ei puruneks, ükski proov ega prooviosa kotist välja ei kukuks ega lahtised proovid omavahel ega ümbritsevas keskkonnas ei saastuks.
   
 • Tühimikud karbis täita kortsutatud ajalehepaberi või muu täitematerjaliga, et vältida proovide liikumist ning viga saamist transpordi käigus.
   
 • Vormistada tellimus elektrooniliselt või paberkandjal linktaimetervise ja mikrobioloogia labori tellimislehtedel. Tellimislehel peab olema märgitud samapalju proove kui on konkreetse pakendiga laborisse saadetud.
 • Proovipakend peab laborisse jõudmisel olema kahjustamata ning analüüsi tellimisleht või prooviga kaasnev kirjalik materjal ei tohi olla prooviga vahetus kokkupuutes.
 • Kiirproovide puhul kirjutada suurelt välispakendile märge "KIIRE".
   
 • Tuua või saata proov esimesel võimalusel laborisse. Võimaluse vältida proovide saatmist vahetult enne nädalavahetust.

Täiendavat infot tellimuste vastuvõtmiselink ja analüüside hindadelink kohta.

Analüüsitulemuste väljastamine ja mõistmine

Labor väljastab kliendile analüüsiprotokolli koos analüüsitulemustega e-postiga. Labor ei väljasta kliendi proovi analüüsitulemusi kolmandale osapoolele (välja arvatud juhtudel, kui see on seadusega ette nähtud). 

Protokollis on iga proovi kohta eraldi näidatud kõikide teostatud analüüside meetodid ja tulemus, so negatiivne või positiivne, leitud kahjuri nimetus jne. Kui on märge "negatiivne" - siis antud proovis ei ole haigustekitajat tuvastatud. Kui on märge "positiivne" - siis antud proovis tuvastati haigustekitaja.

Juhul, kui proov osutub positiivseks ohtliku taimekahjustaja suhtes, edastab labor kehtivale seadusandlusele tuginedes sellekohase info ka Põllumajandusametile.

Videojuhiste koond (9 min)

Üksikasjalikud infomaterjalid:

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)