Usaldusväärne partner!

MAK 2014–2020 toetuste abil põllumajanduses ja toiduainetööstuses toodetud taastuvenergia mahu uuring

Uuringu eesmärgiks on kaardistada MAK 2014–2020 sihtvaldkonda 5C (taastuvate energiaallikate, kõrvalsaaduste, jäätmete, jääkide ja muude toiduks mittekasutatavate toorainete pakkumise ja kasutamise hõlbustamine biomajanduse edendamise eesmärgil) panustavate toetatud projektide kaudu tehtud tegevused ja anda ülevaade toetuste abil loodud taastuvenergia tootmisest.

Uuringu käigus koguti andmeid taastuvenergia toodangu kohta seni lõpetatud projektidest, analüüsiti arvestusmetoodikat ja arvutati välja tulemusindikaator R.15 väärtus. Uuringu ühe tulemina esitati ettepanekuid, kuidas edaspidi korraldada vajalike andmete kogumist.

Uuringu viis Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi osakond läbi 2021. aastal Maaeluministeeriumi tellimusel.

Lisainfo maamajandus@metk.agri.ee

Uuringu lõpparuandega saab tutvuda siin:

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)