Usaldusväärne partner!

05.07.2022 Põllupäev Viljandi katsekeskuses

Sordi ja seemne tark valik on stabiilse saagi eeldus! Eestis enamkasvatatavate põllukultuuri sortide viljelusväärtuse võrdlus. Uute sortide tutvustamine, agrotehnika ja taimehaigused. P...
Esitatud 27.06.2022

30.06.2021 Põllupäev Võru katsekeskuses

Põllumajandusuuringute Keskuse Võru katsekeskuses tutvustatakse 30. juunil uusi põllukultuuride sorte. Katsetest räägivad Võru katsekeskuse agronoomid: Rein Peedel, Kersti Pariis ja Jüri ...
Esitatud 22.06.2022

28.06.2022 põllupäev Kuusiku katsekeskuses

Põllupäeval esitleme: tali- ja suviteravilja, talirapsi sorte ja viljelusskeeme, vahekultuure, pikaajalist külvikorrakatset. Põllupäev toimub PMK Kuusiku katsekeskuses Kuusikul. Päevaka...
Esitatud 9.06.2022

05.12.2022 Rahvusvaheline taimetervise päev

Tähistame taimetervise päeva! #Taimetervisepäev2022 Maaeluministeerium, Põllumajandus- ja Toiduamet ning Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) korraldasid taimetervise päeva tähistamise 12...
Esitatud 11.05.2022
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)