Usaldusväärne partner!

Põllumajanduse, toidu ja maamajanduse valdkondade teadmussiirde programm (ÜhendPiP)

Põllumajanduse, toidu ja maamajanduse valdkondade teadmussiirde programmi (ÜhendPiP) eesmärgiks on vastavalt Eesti põllumajanduse ja toidutootmise arenguvajadusele ning erinevate arengukavade eesmärkidele korraldada teadmussiirde tegevusi, tehes seda erinevaid osapooli kaasates nii otsustusprotsessis, kui tegevuste elluviimisel.

Programmi ametlik veebileht linkhttps://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/uhendpip/

Programmis kavandatud sündmuste loetelu linkhttps://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/uhendpip/uhendpip-sundmused/

Programmi raames koostatud materjalide loetelu linkhttps://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/uhendpip/uhendpip-teavikud/

Programmi viiakse ellu kaheksa valdkonna kaudu:

 1. Aiandus
 2. Loomakasvatus
 3. Mahemajandus
 4. Taimekasvatus
 5. Toit ja toiduohutus
 6. Ühistegevus
 7. Põllumajanduspoliitika abinõud
 8. Horisontaalsed teemad ja teabesalv

Programmi viib ellu konsortsium: Põllumajandusuuringute Keskus, maaelu võrgustikutöö osakond (programmi koordineerimine), Maaelu Edendamise Sihtasutus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Mahepõllumajanduse Koostöökogu.

Projekti üldkoordinaator: Hanna Tamsalu. hanna.tamsalu@pmk.agri.ee, 520 1078

Korraldatavad tegevused on:

 • täienduskoolitused, infopäevad ning konverentsid;
 • esitlustegevused, ettevõtjate juhendamine, õpiringid;
 • ettevõtete külastused ja õppereisid;
 • käsiraamatud ja teabematerjalid;
 • videod, taskuhäälingud, digilahendused, taimekaitse monitooringusüsteem;
 • elektrooniline infokeskkond ehk teabesalv (www.pikk.ee).

Programmi maht kokku on 3,5 miljonit eurot.
Programmi kestvus 31.03.2021 kuni 30.06.2023

Programmi viiakse ellu Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames, toetab Euroopa Liit.

Ühend PIP logoriba

Programmi aruanded:

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)