Usaldusväärne partner!

Tulemuspõhiste meetmete võrgustik

2019. aastal algatati Euroopa tasandil tulemuspõhiste põllumajanduskeskkonnaga seotud meetmete võrgustik, mille üheks põhiväljundiks on  tulemuspõhiste meetmete veebileht https://www.rbpnetwork.eu/, mis 1. maist 2020 on kõigile huvilistele vabalt ligipääsetav.

Tulemuspõhistele meetmetele on iseloomulik, et toetust makstakse tulemuste saavutamise, mitte konkreetsete tegevuste eest (nt mitte püsirohumaade teatud ajaks niitmise, vaid teatud arvu indikaatorliikide olemasolu eest).

Algselt on tulemuspõhised meetmed olnud peamiselt suunatud elurikkusele, kuid järjest rohkem otsitakse võimalusi laiendada sellist lähenemist muude keskkonnaga seotud eesmärkide saavutamiseks (nt muld, vesi, kliima). 

Veebilehelt leiab seoses tulemuspõhiste meetmetega nt järgmist infot:

  • juba rakendatavad/katsetatavad tulemuspõhised meetmed/tegevused,
  • kontaktid,
  • põllumajandustootjate kogemused,
  • üritused,
  • uudised,
  • kirjandusallikad.

Võrgustikus osalevates liikmesriikides on igas valitud välja üks kontaktisik, kelle ülesanne on veebilehte oma riigis toimuvate tulemuspõhiste tegevuste osas täiendada. Eesti kontaktisik on Põllumajandusuuringute Keskusest Eneli Viik (eneli.viik@pmk.agri.ee).

Üleskutse:

Kui Teil on teemakohast infot eespool loetletud punktide kohta, andke sellest palun teada e-posti aadressil eneli.viik@pmk.agri.ee. Teine võimalus on kirjutada võrgustiku üldisel e-posti aadressil contact@rbpnetwork.eu.

Teemast huvitatud võivad lisaks kodulehe materjalide uurimisele end võrgustiku liikmeks registreerida. Registreerunutele saadetakse aeg-ajalt infot viimaste kodulehe täienduste ja uudiste kohta ning sel on muidki eeliseid, millega saab kodulehel tutvuda.

Võrgustiku kontakt Põllumajandusuuringute Keskuses: Eneli Viik, eneli.viik@pmk.agri.ee.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)