Usaldusväärne partner!

Projekt "Climate Smart Advisors"

Climate Smart Advisors on üleeuroopaline mitme osapoolega võrgustik. Selle projekti eesmärk on tugevdada ELi konsulentide kogukonda, mille tulemuseks on kliimatarkade  põllumajandustavade kasutuselevõtt.

linkDemonstration network on climate-smart farming – boosting the role of advisory services

Eesmärgi saavutamiseks keskendub projekt nõustajate rollile kliimatarkade uuenduste ja tavade väljatöötamisel ning levitamisel. Projekti raames korraldatakse konsulentidele kokkusaamisi ja koolitusi, mis toetavad nii farminõustamist kui kaastööd innovatsiooniprojektides. Tegevused toetavad terve Euroopa nõustamissuutlikkust.

  • Kliimatarga teabevahetuse tuumiku moodustab 260 piirkondlike nõustajate töörühmast (Communities of Practice) koosnev võrgustik;
  • 140 nõustajat saavad ekspert-koolituse oma töörühma toetamiseks;
  • Töörühmad vahetavad teavet 12 teemavaldkonnas kliimateadlike valikute osas;
  • Täiendatakse olemasolevaid tööriistu, praktikaid ja lähenemisviise;
  • Seire-, hindamis- ja õppetegevused, et projekti käigus ja väljaspoolt saadud teavet kohandada nõustamise jaoks.

Projekti käigus tegeletakse kliimateemaliste kohalike ja ELi (mitme osapoolega innovatsiooni-) projektide, algatuste, AKIS-e osalejate ja poliitikakujundajatega, et selgitada välja ühised vajadused, väljakutsed ja saadud õppetunnid. Projekt tegeleb ka täiendavate katsetega eluslaborite vormis, et tugevdada nõustajate rolli innovatsiooniprotsessides. 

Eestis hakkab projekti raames tööle vähemalt 6 nõustajate töörühma. Ühte töörühma kuulub 6-8 konsulenti (kokku kaasatakse 1500 konsulenti üle Euroopa) ja iga töörühm tegutseb 2 aasta jooksul sarnases koosseisus. Töörühma juht saab projektist koolitusi ja toetab kliimatarkade lahenduste nõustamist ning rakendamist oma piirkonnas.

  • Projekti periood 2023-2029 (7 aastat).
  • Konsortsiumi moodustavad 73 organisatsiooni 27 liikmesriigist, juhib Flandria Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek 
  • Projekti panustab PMK-st maaelu võrgustikutöö osakond. Kontakt: Hanna Tamsalu
  • Tegevused on tihedalt seotud projektiga Climate Farm Demo (milles PMK-l samuti osaline on)
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)