Usaldusväärne partner!

Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas

Programmi eesmärgiks on andmete efektiivse kasutamise abil luua majanduslikku lisandväärtust põllumajandustootmises, toetada täppispõllumajanduse arengut ja keskkonnahoidlikku põllumajandust.

Programmi I etapp kestis ühe aasta, mille vältel tehti teostatavusuuring põllumajanduse suurandmete kasutamise tegevusvaldkonnas. I etapi ühisteks täitjateks olid Põllumajandusuuringute Keskus (juhtpartner), Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Tieto Estonia AS ja E-Agronom OÜ. Hankeleping PRIA-ga sõlmiti 10.09.2018, lõpparuanne esitati 9.09.2019.

Läbiviidud analüüs sisaldab infotehnoloogilist, teaduslikku, õiguslikku ja majanduslikku vaadet põllumajandusse puutuvatele andmetele ja võimalikele lahendustele nende kasutamiseks suurandmete süsteemis. Defineeriti teenused, mida analüüsitud andmete põhjal on võimalik realiseerida (riik, tarkvaratootjad). Programmi esimese etapi tulemite põhjal järel kuulutatakse välja teise etapi hange, mille käigus realiseeritakse suurandmete süsteemi tehniline lahendus ja olulisemad või „tehtavamad“ teenused. Teenuste loomisel tuleb kindlasti jälgida, milliseid teenuseid planeeritakse realiseerida Euroopa Komisjoni algatatud FaST ning NIVA projektide raames, et saavutada täiendav sünergia ja vältida dubleerimist.

Huvigrupid ja potentsiaalsed kasusaajad on põllumajandustootjaid, avaliku sektori asutused, ülikoolid jt teadusasutused ning kolmandad osapooled (eelkõige põllumajandustarkvara arendajad). Huvitatud osapoolte kaasamiseks ning neile tulemuste tutvustamiseks korraldati kolm linkinfopäeva, sh üks linkinfopäev konsulentidele programmi tegevuste tutvustamiseks ning linkpõllumajanduse suurandmete teemaline rahvusvaheline konverents.

Täpsem info ja aruanded: linkhttps://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/pollumajanduse-suurandmete-teadmussiirde-programm/

Programmi I etapi jooksul valminud aruanded:

"Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas" (hankeleping nr 194144) I vahearuanne

"Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas" (hankeleping nr 194144) II vahearuanne

"Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas" (hankeleping nr 194144) III vahearuanne

"Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas" (hankeleping nr 194144) IV vahearuanne

"Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas" (hankeleping nr 194144) lõpparuanne

2019. a infopäevade ettekanded:

Põllumajanduse suurandmete projekt. Mis see on ja kuidas see on kasulik põllumajandustootjale? Mis teenused on võimalikud? Näited andmete kasutamisest. Plaanid seoses ePõlluraamatuga. Prototüübid kasutaja vaates eAgronomi näitel – Urmas Visse (Põllumajandusuuringute Keskus), Stenver Jerkku (E-Agronom OÜ)

NIVA projekti tutvustus – Kadri Pärnpuu (PRIA)

Digitaliseerimisest Piimaklastris – Hardi Tamm (MTÜ Piimaklaster)

2.07.2019. a konverentsi ettekanded:

Tervitussõnad – Toomas Kevvai (Maaeluministeerium)

Andmete väärtustamine – ehk kuidas andmeid hallata ja kasutada? – Ott Velsberg (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

Euroopa Komisjoni ootused digitaalsele põllumajandusele, rõhuasetusega FaST tööriistal (Farm Sustainability Tool) – Isidro Campos-Rodriguez (Euroopa Komisjon, DG-AGRI)

Kuidas kaitsta farmerite õigusi digitaalses põllumajanduses? – Daniel Azevedo (Copa-Cogeca)

Digitaalsed tööriistad parema põllumajanduspoliitika teenistuses – Gwendolen DeBoe (OECD)

Tootjate ootustest põllumajanduse suurandmete süsteemile – Andres Oopkaup (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda)

Põllumajanduse suurandmete programmi I etapi tulemite tutvustamine:

  • Ülevaade loodavast põllumajanduse suurandmete süsteemist – Urmas Visse (Põllumajandusuuringute Keskus)
  • Teenuste kirjeldus: kasud, osapoolte rollid, õiguslikud aspektid – Urmas Visse, Jaanus Põldmaa (Põllumajandusuuringute Keskus), Andres Lille, Martin Paukson (Tieto Estonia AS)
  • Prototüübid kasutaja vaates eAgronomi näitel – Stenver Jerkku (E-Agronom OÜ)
  • Cropio pakutavad lahendused live andmete pealt – Martin Paukson (Tieto Estonia AS)
Kontakt:

Programmi juht: Urmas Visse, tel. 5623 8768, e-mail urmas.visse@pmk.agri.ee
Programmi koordinaator: Maris Kruuse, tel. 5563 0001, e-mail maris.kruuse@pmk.agri.ee

linkKõigile huvilistele on kättesaadav Suurandmete PIP projekti interaktiivne analüüsiaruanne.

Programmi Nõukogu koosseis (kinnitatud 17.09.2018):

Maaeluministeeriumi esindaja – Toomas Kevvai
Maaeluministeeriumi esindaja – Katrin Rannik
Põllumajandusorganisatsiooni esindaja – Roomet Sõrmus (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda)
Põllumajandusorganisatsiooni esindaja – Jaak Läänemets (Põllumeeste ühistu KEVILI)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja – Janek Rozov
Keskkonnaministeeriumi esindaja – Karin Kroon
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja – Jüri Jõema
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindaja – Ahti Bleive
Statistikaameti esindaja – Andres Kukke
Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindaja – Leho Verk
Valdkondlik ekspert – Andres Oopkaup
Valdkondlik ekspert – Märt Riisberg
Valdkondlik ekspert – Ahto Vili

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas läbiviimist toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)