Usaldusväärne partner!

Põhja-Euroopa kimalaste võrgustik

Projektide eellugu: 2019. aasta 6.-7. mail toimus Norras La Humla Suse eestvedamisel ja rahastusel kimalaste teemaline seminar, millel osalesid huvilised Norrast, Rootsist, Taanist ja Soomest. Eneli Viik, Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajandusseire ja uuringute büroos, osales tookord soomlaste meeskonna koosseisus.

Üritusel arutati ka edasise koostöö võimalusi ning otsustati Põhjamaade Ministrite Nõukogust aastas vähemalt korra silmast silma kohtumiseks ning mõningateks tolmeldajatega seotud tegevusteks rahastust taotleda. Põhjamaade Ministrite Nõukogu on nüüdseks rahuldanud kimalaste võrgustiku kaks üheaastast taotlust aastateks 2020 ja 2021. Võrgustiku fookus on looduslikel tolmeldajatel, eriti kimalastel, sh soovitakse soodustada nende elupaiku – eelkõige põllumajandusmaastikul.

PROJEKTI INFO 2020. AASTA KOHTA

Projekti nimi: Põhjamaade põllumajandusmaastike servaalade ja rohekoridoride projekt (Nordic Project on Edge Zones and Green Corridors in the Agricultural Landscape).

Projekti kestus: 01.01.2020-31.12.2020.

Projekti juht: algul Toril Mentzoni, alates juunist Eirin Bruholt (Norra, La Humla Suse; eirin@lahumlasuse.no).

Teised projekti liikmed: Jørgen Pedersen (Taani, Vilde Bier i Danmark), Annika Michelson (Soome, HAMK Biotalous), Eneli Viik (Eesti, Põllumajandusuuringute Keskus), Jenny Henriksson ja Magnus Gröntoft (Rootsi, Pollinera Sverige).

Peamised eesmärgid ja materjalid:

  • Projekti osaliste vahel teemakohast infot vahetada.
  • Korraldada Rootsis tolmeldajate ja nende soodustamise teemaline rahvusvaheline seminar, kus osaleksid projekti liikmed ja teised huvilised. Koroonapandeemia tõttu jäi silmast silma seminar Rootsis ära ning selle asemel korraldati 12. novembril rahvusvaheline veebiseminar:
  • Koostada trükis, kus tutvustatakse lähemalt kimalasi ning looduslike tolmeldajate soodustamise meetmeid projekti partnerriikides:
  • Teha tolmeldajatest ja nende soodustamise meetmetest projekti partnerriikides üks pikem ja üks lühem film:

PROJEKTI INFO 2021. AASTA KOHTA

Projekti nimi: Põhjamaade põllumajandusmaastike servaalade ja rohekoridoride projekt (Nordic Project on Edge Zones and Green Corridors in the Agricultural Landscape).

Projekti kestus: 01.01.2021-31.12.2021.

Projekti juht: kuni 30. juuni 2021 Eirin Bruholt (Norra, La Humla Suse; eirin@lahumlasuse.no), alates 1. juulist 2021 Monica Marcella (Norra, La Humla Suse; monica@lahumlasuse.no).

Teised projekti liikmed: Jørgen Pedersen (Taani, Vilde Bier i Danmark), Annika Michelson (Soome, HAMK Biotalous), Traci Birge (Soome, Helsingin Yliopisto), Eneli Viik (Eesti, Põllumajandusuuringute Keskus), Magnus Gröntoft ja Björn Gustavsson (Rootsi, Pollinera Sverige).

Peamised eesmärgid ja materjalid:

Võrgustiku/projekti kontakt Põllumajandusuuringute Keskuses: Eneli Viik, eneli.viik@pmk.agri.ee.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)