Usaldusväärne partner!

Euroopa põllumajanduse innovatsioonipartnerlus (EIP-AGRI)

Euroopa Liidu innovatsioonivõrgustik (EIP-AGRI) on loodud 2012. aastal, et panustada Euroopa 2020 strateegiasse "Tark, jätkusuutlik ja kaasav kasv".

EIP-AGRI toob ELi tasemel kokku põllumajanduse ja metsanduse innovatsiooniga tegelejad tootjad, nõustajad, teadlased, ettevõtted, valitsusvälised organisatsioonid ja teised huvitatud. Üheskoos moodustavad nad üle-euroopalise EIP-AGRI võrgustiku.

Euroopa innovatsiooni partnerlus on uudne lähenemine teaduse ja innovatsiooni sidumisele – see täidab innovatsioonilõhe teaduse ja praktika vahel. Partnerlustes saavad kokku praktikast tulenevad vajadused ja teadusideed, mida katsetada praktikas. Mõlemalt poolelt on vajalikud teadmised ja partnerid.

EIP-AGRI võrgustiku tegevusi juhib Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu peadirektoraat (DG AGRI) koostöös EIP-AGRI teeninduspunktiga. Teeninduspunkt pakub mitmesuguseid töövahendeid ja teenuseid, mis annavad innovatsiooniga tegelejatele tuge ideede ja projektide elluviimisel. Samuti teeb teeninduspunkt võrgustustööd, tugevdades suhtlust ja teadmiste vahetamist läbi erinevate konverentside, seminaride, töötubade, fookusgruppide ja väljaannete.

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) on osa EIP-AGRI teeninduspunkti meeskonnast. Tegeleme erinevate võrgustamise tegevustega ning ürituste korraldamise ja läbiviimisega.

PMK maaelu võrgustikutöö osakond tõlgib ja levitab EIP-AGRI regulaarset uudiskirja ning mitmed EIP-AGRI temaatilised väljaanded on kättesaadavad eesti keeles innovatsioonivõrgustiku kodulehel.

EIP-AGRI projekti kontakt PMKs on Iiri Raa, +372 5078060, e-post iiri.raa@eip-agri.eu

EIP-AGRI koduleht: linkhttps://ec.europa.eu/eip/agriculture/en

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)