Usaldusväärne partner!

Climate Farm Demo

Climate Farm Demo projekti eesmärgiks on kliimasõbralike lahenduste teadvustamine ning temaatilise põllumajandusettevõtete võrgustiku arendamine üle Euroopa, sh:

  • kliimaga seotud tavade laiem teadlikkus, mille tulemuseks oleks kliimaneutraalsete põllumajanduslike lähenemisviiside ulatuslikum rakendamine;
  • põllumajandustootjate kaasamine ja selliste tavade kasutuselevõtt, mis vähendavad kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguseid ja soodustavad kliimamuutustega kohanemist;
  • erinevate Euroopa riikide linkpõllumajandusalaste teadmiste ja innovatsiooni süsteemide (AKIS) kaasamine põllumajanduse kliimaga seotud küsimustesse.

Seitse aastat kestva projekti eestvedaja on Prantsuse põllumajandusinstituut ACTA, projekti on kaasatud 81 organisatsiooni kõigist Euroopa riikidest. PMKd toetavad projektis Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Projekti raames kaasatakse võrgustikku vähemalt 25 erinevatüübilist põllumajandusettevõtet Eestist (kokku kaasatakse 1500 ettevõtet üle Euroopa). Ettevõtetel on võimalus õppida teineteise praktikatest ning saada koolitusi ja nõustamist oma tegevuse kliimasõbralikkuse täiendamiseks. Ettevõtetes toimuvate esitluste kaudu tutvustatakse eri riikides rakendatavaid praktikaid ja uuendusi.

Projektis osalemine annab Eestile ja PMKle kogemuse ja teadmised Euroopa erinevatest lahendustest, projektidest, tegutsemisviisidest ning muudab nii Eesti kui PMK paremini nähtavaks.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)