Usaldusväärne partner!

ÜPP mõju hindamine maapiirkondade territoriaalsele arengule: sotsiaalmajanduslikud aspektid

Põllumajandusuuringute Keskus osaleb Euroopa Komisjoni poolt tellitud üle-Euroopalises uuringus „ÜPP mõju hindamine maapiirkondade territoriaalsele arengule: sotsiaalmajanduslikud aspektid“. Uuringu viivad läbi Austria Regionaaluuringute Instituut (ÖIR) ja  Gloucestershire Ülikool 2019. a  septembrist kuni 2020. a novembrini.

Uuringu eesmärgiks on anda ülevaade sellest, kuidas olemasolevad ÜPP vahendid ja meetmed toimivad maapiirkondade tasakaalustatud territoriaalse arengu saavutamisel, keskendudes sotsiaalmajanduslikele aspektidele ja sotsiaalsele kaasatusele kõigis ELi liikmesriikides. Hinnang antakse läbi kuue kriteeriumi: põhjuslik analüüs, tõhusus, tulemuslikkus, sidusus, asjakohasus, ELi lisandväärtus.

Eestis viidi veebruaris-märtsis 2020. a  juhtumiuuringute ja intervjuude vormis läbi konsultatsioonid, mis olid suunatud järgmistele sidusrühmadele:

  • riigiasutused, kes vastutavad ÜPP vahendite ja meetmete rakendamise eest;
  • nõustajad, põllumajandustootjad, põllumajandustootjate organisatsioonid ja muud asjakohased kodanikuühiskonna organisatsioonid;
  • ÜPP seire ja hindamise ekspertrühma liikmed.

Uuringu aruanne on viimistlemisel ning esitatakse tellijale 2020. a lõpus.

Projekti kontakt PMKs on Eduard Matveev, e-post eduard.matveev@pmk.agri.ee

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)