Usaldusväärne partner!

Projekt PREMIERE

Euroopa Liidu erinevad strateegiad rõhutavad uuenduslike lahenduste olulisust põllumajanduses, metsanduses ja maapiirkondades hakkamasaamiseks.

Mitme osapoolega lähenemine (Multi-Actor-Approach MAA) on paljulubav vahend innovatsiooni kiirendamiseks ja AKIS põhimõtte alustala.  Siiski on puudujääke ja ebakõlasid MAA tõlgendamisel. Seda nii praeguste kui ka potentsiaalsete konsortsiumide ja liikmesriikide ametiasutuste poolt.

linkImproving preparation of multi-actor projects to enable the relevant actors to work in a co-creative way

Projekt PREMIERE keskendub edukate, sidusate ja hästi ettevalmistatud mitme osapoolega projektide arendamisele kahel viisil.

  • Esiteks aitab see kaasa selliste projektikonsortsiumide loomisele, mis kasutaks kõige paremini ära oma liikmete täiendavaid teadmisi nii taotluste kirjutamisel kui ka tegevuste elluviimisel. Eelkõige keskendutakse rahastamisprogrammi Euroopa Horisont projektide ning EIP tegevusrühmade seostele.
  • Teiseks toetab see uuendusliku valitsemise rakendamist ja usaldusväärsete otsuste tegemist nii poliitikas kui ka halduses.

Põhiline vahend eesmärkide saavutamisel on eri huvirühmade dialoog: arutelud, koolitused, võrgustike loomise üritused (brokerage event). Tähelepanu saavad senised ja potentsiaalsed projektipartnerid, poliitikakujundajad ja täitevasutused kõigis liikmesriikides.

Ära ei unustata strateegilisi töörühmi (nt SCAR AKIS SWG) riiklikke Horisont Euroopa kontaktpunkte (nt Eesti Teadusagentuur), maaeluvõrgustikud jmt. Koostatakse heade tavade käsiraamat ning arendatakse erinevaid veebitööriistu: nt reaalsusmäng (serious game), veebiakadeemia ja massiivne veebikursus (massive open online course MOOC).

Valitud EIP töörühmadele võimaldatakse algrahastust (seed money) mitmetahulise koostöö algatamiseks.

Sel korral on PMK projekti üks põhieestvedajatest ja tööpaketi juhtidest. Töö jätkab võrgustikupotentsiaali-projektis LIAISON loodud tulemuste kasutamist.

  • Projekti periood 2023-2028 (5 aastat).
  • Konsortiumi moodustavad 15 organisatsiooni, juhib Saksa rakenduskõrgkool Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde.
    Eestist on kaasatud MTÜ Kodukant Läänemaa.
  • Projekti panustab PMK-st maaelu võrgustikutöö osakond. Kontakt: Hanna Tamsalu ja Konstantin Mihhejev
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)