Usaldusväärne partner!

Põllumajanduse prognoosimudel

Projekt "Põllumajandusloomade ja väetiste osas integreeritud KHG ja õhusaasteainete prognoosimise süsteemi loomine"

Projekti eesmärgiks oli põllumajandussektori arengu prognoosimiseks vajalike andmete koondamine. Projekti elluviimisel kasutati varasemalt Eesti Maaülikooli poolt läbi viidud kahe samateemalise uuringu peamisi tulemusi, seoseid ja skeeme.

Väljatöötatud prognoosimudel on kasutajasõbralik ja annab väljundiks andmed, mis on kasutatavad sisendina kliimaeesmärkidega seotud põllumajanduslike kasvuhoonegaaside (KHG) tekke prognoosimisel. Mudel võtab arvesse Eesti eripära ja annab võimaluse analüüsida erinevaid poliitikastsenaariumeid eelkõige kümneaastases perspektiivis. Mudeli tulemit saab kasutada sisendina põllumajandustootjate sissetulekute prognoosimisel vastavalt muutuvatele turu- ja makromajanduslikele tingimustele.

Projekti viis läbi Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi osakonna projektimeeskond 2020–2021. aastal maaeluministeeriumi tellimusel. Projekti finantseeriti riiklikust programmist "Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015–2021".

Prognoosimudeli lõpparuande ja tutvustusega saad tutvuda siin:

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)