Usaldusväärne partner!

Põllumajandusloomade ja väetiste osas integreeritud KHG ja õhusaasteainete prognoosimise süsteemi loomine

Põllumajandusuuringute Keskuse uurimisprojekti „Põllumajandusloomade ja väetiste osas integreeritud kasvuhoonegaaside (KHG) ja õhusaasteainete prognoosimise süsteemi loomine“ elluviimise periood on 2020. a veebruarist kuni 2021. a detsembrini.

Projekti eesmärgiks on luua mudel, mis võimaldab prognoosida põllumajandusloomade arvu, maa ja väetiste kasutamist, samuti põllumajandustootjate sissetulekut vastavalt muutuvatele turu- ja makromajanduslikele tingimustele ning võimaldab luua põllumajandus- ja kliimapoliitika stsenaariumeid dünaamiliselt 10 aastases perspektiivis ning sealt edasi staatiliselt kuni aastani 2050.

Projekti tegevused viiakse läbi kahes etapis:

  •  I etapp: prognoosimise süsteemi metoodika ja prototüübi koostamine (kestus 46 nädalat)
  • II etapp: prognoosisüsteemi mudeli juurutamine ja prognoosiraporti koostamine (kestus 51 nädalat)

Uurimisprojekti tellija on Maaeluministeerium.

Projekti kontakt PMKs on Mati Mõtte, e-post mati.motte[a]pmk.agri.ee

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)