Usaldusväärne partner!

FADNi tehniline abi: Eesmärk 2020

Põllumajandusuuringute Keskus osaleb tehnilist abi osutavas projektis Türgi põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi arendamiseks. Projekt viiakse läbi kahe aasta jooksul, 2020-2021.

Projekti eesmärk on laiendada Türgi põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN – Farm Accountancy Data Network) kasutamist ja funktsionaalsust ning parandada andmete kvaliteeti. Projekti raames teostatakse järgmisi tegevusi:

  • Türgis praegu kasutatava FADNi tarkvara funktsioonide ja võimaluste hindamine, partnerriikide kogemuste tutvustamine ja ettepanekute tegemine tarkvara arendamiseks, et tagada põllumajandustootjatelt andmete kogumine, andmete kvaliteet ja kogutud andmete töötlemine kooskõlas Euroopa Komisjoni vastavate rakendusmäärustega;
  • FADNi iga-aastaste aruannete koostamine, FADNi veebilehe loomine, sihtgruppide külastamine;
  • Koolituste korraldamine kesk- ja provintsitasandi administratiivtöötajatele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja põllumajandustootjatele. Teabevahendite ettevalmistamine ja levitamine;
  • FADNi tõhusamaks rakendamiseks andmekogumise metoodika ja õigusliku infrastruktuuri väljatöötamine.

Projekti elluviimiseks on loodud konsortsium, mis koosneb viiest partnerist neljast riigist:

P.A.N.G.E.A. Società Cooperativa Consortile Italian (Itaalia) – juhtiv partner

Agamemnon Uluslararası Danışmanlık, Denetim, ve Teknik Hizmetler A.Ş. (Agamemnon Consulting Group, Türgi)

IZI Spa (Itaalia)

Agroresursu un Ekonomikas Institūts (Institute of Agricultural Resources and Economics – AREI, Läti)

Põllumajandusuuringute Keskus (Eesti)

Projekti kontakt PMKs on Marju Aamisepp, e-post marju.aamisepp@pmk.agri.ee

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)