Usaldusväärne partner!

Projekt EUREKA

EUREKA 2020 logo


Projekti kaudu tugevdatakse ja täiustatakse põllu- ja maamajanduse teadmiste ning innovatsiooni levikut Euroopas, nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil.

EUREKA plaanib luua teabeportaali nimega FarmBook. Tegemist oleks avatud lähtekoodiga veebiplatvormiga, mis aitab koguda ja levitada Horisont 2020 mitme osapoolega projektide raames välja töötatud erinevaid materjale.

EUREKA projekti ametlik veebileht: linkhttps://www.h2020eureka.eu/
EUREKA annab välja regulaarselt uudiskirja, mida linksaab tellida oma e-postile
Twitter: linktwitter.com/H2020Eureka/
YouTube:link youtube.com/channel/H2020Eureka

Projekti eesmärgid:

  • Toimiva mitme osapoolega lähenemisviisil põhineva EL-ülese põllumajandusteadmiste andmebaasi loomine.
  • Aktiivse ja kaasatud mitme osapoolega projektide liikmete kogukonna tekitamine.
  • Asjakohase ja vajaliku mitme osapoolega põllumajanduslike projektidega seotud teabe kogumine ja selle kättesaadavaks tegemine maapiirkondadele ja teadusringkondadele läbi kergesti kasutatava ja avatud lähtekoodiga andmebaasi FarmBook.
  • Mitme osapoolega projektide raames koostatud materjalide ja teadustöö tulemuste pikaaegsem kasutamine ja tõhusam levitamine, et suurendada ja pikendada teabe kasutamist kõigis sektorites.
EUREKA projekti konseptsioon (inglise keeles)
Joonis: Projekti EUREKA konseptsioon (inglise keeles)


Projektis osalevad laialdaste teadmistega eksperdid 15 riigi 21 organisatsioonist. Nende eesmärgiks on analüüsida 120 mitme osalejaga projekti raames genereeritud praktilisi teadmisi ja uuenduslikke lahendusi ning nõudlust nende järele.

Enne kui veebiplatvormi hakatakse mitme osapoolega projektide kogukonnas laiemalt tutvustama, ehitab ja täiustab EUREKA seda koostöös potentsiaalsete lõppkasutajatega. Kavandatakse ka FarmBooki kasutamise koolitust. EUREKA tugineb EURAKNOSe projektist saadud kogemustele. Eelneva projekti EURAKNOS eesmärgiks on temaatilistest võrgustikest saadud teabevoo optimeerimine.

EUREKA projekt koosneb kuuest tööpaketist. Igal paketil on omad ülesanded ja eesmärgid:

  1. tööpakett: Mitme osapoolega projektidest saadud teadmiste kaardistamine ja parimate praktikate koosloome.
  2. tööpakett: FarmBooki kasutaja tundma õppimine.
  3. tööpakett: Asjakohase teabe kogumine ja FarmBooki kavandi väljatöötamine.
  4. tööpakett: FarmBooki loomine ja kasutajasõbralikuks muutmine.
  5. tööpakett: Aktiivse mitme osapoolega projektide kogukonna loomine FarmBooki edendamiseks ja kasutamiseks.
  6. tööpakett: Projekti koordineerimine ja juhtimine.

Projekti kestus: 01.01 2020 - 31.12 2021

EUREKA projekti partnerid
Joonis: EUREKA projekti partnerid. Eestist on partneriks Põllumajandusuuringute Keskus (PMK)


Projekti kontakt Eestis: PMK maaelu võrgustikutöö osakonna peaspetsialist Konstantin Mihhejev, tel 58451896; konstantin.mihhejev[a]pmk.agri.ee

EUREKA projekti konsortsium koosneb 21 partnerist 15 riigist üle Euroopa:

EUREKA Eesti Teadusagentuuri linkedukate projektide andmebaasis

EL heakskiidu saanud linkprojektide andmebaas

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)