Usaldusväärne partner!

Projekt EURAKNOS

EURAKNOS projekti eesmärk: Temaatiliste võrgustike ühendamine teadmiste reservuaari Euroopa põllumajandusalase teadmiste innovatsiooni avatud süsteemi suunas.

EURAKNOS on Horizon2020 rahastatav mitme osalejaga projekt, mis algas 2019. aasta jaanuaris ja kestab 2020. a lõpuni.

Projekt EURAKNOS soovib tugevdada ELi põllumajandusalast teadmistebaasi, luues selleks andmebaasi, mis võimaldab põllumajandustootjatel kergemini vajalikku lisateavet leida. EURAKNOS on Horizon2020 programmi temaatiline võrgustik, mis alustas oma tegemisi 2019. aasta alguses ning mille eesmärgiks on luua võrgustik, mis tugevdab ELi põllumajandusteadmiste baasi, kogudes olemasolevaid teadmisi ja parimaid tavasid 29st olemasolevast temaatilisest võrgustikust.

EURAKNOS on ainulaadne, sest selle projekti eesmärgiks on ühendada kõiki olemasolevaid ja tulevasi temaatilisi võrgustike, mis keskenduvad põllumajanduse ja metsanduse parimate praktikate loomisele, sellel on ühtne formaat ning see aitab välja töötada tehnilisi suuniseid ühise andmebaasi rajamiseks.

Projekti raames kogutakse, hinnatakse, analüüsitakse ja võrreldakse temaatiliste võrgustike ja EIP-töörühmade poolt koostatud teadmisi, materjale ja vahendeid, kaasates protsessi ka põllumajandustootjaid, teadlasi ja teisi sidusrühmi.

Selline lähenemine on kasulik tulevastele võrgustikele ja Horizon2020 programmi projektidele. Projekti tulemustest lähtuvalt suunatakse kogutud materjal arusaadavas keeles usaldusväärsete ja populaarsete infokanalite kaudu põllumajandustootjatele, metsnikele ja nõustajatele.

Seepärast vastabki projekt hästi ELi põllumajandustootjate ja metsaomanike vajadustele olemasolevate temaatiliste võrgustike laiendamiseks, integreerides need ELi põllumajandussüsteemi ning julgustades vastastikust õppimist. Kõikide temaatiliste võrgustike hõlbustamine ja toetamine tagab projekti tulemuste pikaealisuse. Lisaks on need projektid paremini seotud teiste samalaadsete algatustega ELi ja riiklikul tasandil ning neid kasutatakse riiklikes haridus- ja koolitusprogrammides.

Konsortsium koosneb 17 partnerist 10 riigist üle Euroopa:

EURAKNOSe linkkoduleht

EURAKNOS Eesti Teadusagentuuri linkedukate projektide andmebaasis

EL heakskiidu saanud linkprojektide andmebaas

EURAKNOS on sotsiaalsetes võrgustikes:

EURAKNOS annab välja regulaarselt uudiskirja, mida tõlgitakse ka eesti keelde. Uudiskirja linksaab tellida oma e-postile.

Põllumajandusuuringute Keskuses korraldab projekti tööd maaelu võrgustikutöö osakond.
Kontakt: Konstantin Mihhejev, +372 5845 1896, konstantin.mihhejev[a]pmk.agri.ee

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)