Usaldusväärne partner!

EU-FarmBook

EU-FarmBook projekti eesmärgiks on EL projektide materjalide koondamine ühisesse Euroopa põllu- ja maamajanduse teabesalve.

Projekti tegevuste kaudu muuta praktikas kasutatav teave ja teadmised hõlpsalt leitavaks põllumajandustootjatele, metsamajandajatele, nõustajatele ja teistele, arendada edasi eelmiste projektide abiga loodud teabesalve linkhttps://eufarmbook.eu tehnilist lahendust ja funktsionaalsusi ning teavitada avalikkust, riiklikke võrgustikke ja Horisont Euroopa projekte teabesalve võimalustest ning kutsuda neid materjale avaldama.

Seitse aastat kestva projekti eestvedaja on Genti ülikool Belgias, kokku on konsortsiumis 29 partnerit. PMK on osalenud edukalt ka eelnevates teabesalve arendamise projektides EURAKNOS ja EUREKA.

Projekti kuus konkreetset eesmärki:

  1. koguda võimalikult palju asjakohaseid põllumajandus- ja metsanduspraktikale suunatud materjale;
  2. arendada ja säilitada avatud juurdepääsuga ja kasutajasõbralikku digitaalset teabesalve;
  3. sõlmida ja arendada ametlikke kokkuleppeid AKIS-e osalejatega ELi ja liikmesriikide tasandil EU-FarmBooki kasutusele võtmiseks;
  4. sõlmida mitteametlikke suhteid teabe levitajatega piirkondlikul, riiklikul ja kohalikul tasandil;
  5. järgida sihtotstarbelist seirestrateegiaid, et tagada teabesalve jätkusuutlikkus ka pärast projekti lõppu;
  6. toetada AKISe strateegilist rakendamist ELi ja liikmesriikide tasandil.

Põllumajandusuuringute Keskuse oluliseks ülesandeks on jälgida kasutajate tagasiside platvormi kasutajasõbralikkuse hindamiseks ning parendamiseks intervjuude, fookusgruppide ja testimiste kaudu. Tagasiside kogutakse 8-kuuliste intervallide viisi kogu projekti vältel.

Projektist õpitut rakendame teadmussiirde programmi raames Eesti teabesalve linkwww.pikk.ee täiendamisel.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)