Usaldusväärne partner!

Priit Penu ja Eneli Viik said Maaeluministeeriumi teenetemärgid

Priit Penule omistati Maaeluministeeriumi kuldne teenetemärk ja Eneli Viigile hõbedane teenetemärk.

Kuldse teenetemärgiga autasustatakse inimesi silmapaistvate teenete eest ministeeriumi valitsemisala valdkonna arendamisel.

Kuldse teenetemärgi saaja Priit Penu on suure osa oma tööst ja energiast suunanud Eesti muldade uurimisele ja mulla heaperemehelikku kasutamist tagavate võtete juurutamisele põllumeeste seas. Ta on põllumeeste silmis hinnatud teadmistega lektor ning abivalmis koostööpartner.

Priit Penu on Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajandusseire ja uuringute osakonna mullaseire ja uuringute büroo juhataja.

Hõbedase teenetemärgiga autasustatakse inimesi tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga või eduka tegutsemise eest ministeeriumis, valitsemisala asutuses või valdkonnas.

Hõbedase teenetemärgi saaja Eneli Viik on Maaeluministeeriumile väärt ja pühendunud koostööpartner, kes arendab ja propageerib põllumajandusmaastike elurikkuse säilitamisele suunatud tegevusi. Tema eestvedamisel alustati põllulindude ja kimalaste seirega, mida on tehtud juba 10 aastat. Ta on ka hinnatud esineja rahvusvahelistel ja riigisisestel üritustel ning on koostanud Eesti kimalasi tutvustava trükise. Ta on andnud suure panuse põllumajanduskeskkonna meetmete väljatöötamisse.

Eneli Viik on Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajandusseire ja uuringute osakonna põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo peaspetsialist.

Põllumajandusuuringute Keskuse töötajate tunnustamine

VABARIIGI PRESIDENDI TEENETEMÄRGI KAVALER
Endel Jaggo, Valgetähe medaliklassi teenetemärk, 2006. a.

MAAELUMINISTEERIUMI TEENETEMÄRKIDE KAVALERID

Kuldne teenetemärk
Madis Häusler 2018. a

Hõbedane teenetemärk
Merike Toome 2019. a
Hille Korsen 2019. a
Heidi Kollo 2019. a
Ülla Uusen 2018. a
Rut Kaeval 2018. a
Livi Rooma 2018. a
Linda Brandt 2018. a
Margus Friedenthal 2018. a
Krista Kõiv 2016. a
Marju Aamisepp 2007. a

Sinine teenetemärk
Ann Akk 2007. a
Andrus Rahnu 2007. a

Info teenetemärkide statuudi kohta Maaeluministeeriumi veebilt.

39
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)