Usaldusväärne partner!

Põllumajandusühistute uuring

Põllumajandustootjate tulundusühistute uuringu eesmärgiks on kaasajastada andmed Eestis tegutsevate põllumajandusühistute kohta ning saada ülevaade ühistute struktuurist, liikmetest ja majandustulemustest.

Lisaks analüüsiti, kuidas on muutunud põllumajandusühistute liikmete arv ja majandustulemused võrreldes 2018. aastal Maaülikooli poolt läbi viidud uuringuga. Uuringu tulemused on üheks sisendiks ÜPP strateegiakava ühistegevusele suunatud sekkumiste raames antavate toetuse täpsemate tingimuste väljatöötamiseks ja sekkumiste eelarvete planeerimiseks.

Uuringu viis Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi osakond Maaeluministeeriumi tellimusel läbi 2022. a I poolaastal.

Lisainfo uuringud@pmk.agri.ee

Uuringu lõpparuandega saab tutvuda siin:

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)