Usaldusväärne partner!

Põllumajandusühistute uuring

Põllumajandustootjate tulundusühistute uuringu eesmärgiks on kaasajastada andmed Eestis tegutsevate põllumajandusühistute kohta ning saada ülevaade ühistute struktuurist, liikmetest ja majandustulemustest.

Lisaks analüüsiti, kuidas on muutunud põllumajandusühistute liikmete arv ja majandustulemused võrreldes 2018. aastal Maaülikooli poolt läbi viidud uuringuga. Uuringu tulemused on üheks sisendiks ÜPP strateegiakava ühistegevusele suunatud sekkumiste raames antavate toetuse täpsemate tingimuste väljatöötamiseks ja sekkumiste eelarvete planeerimiseks.

Uuringu viis Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi osakond Maaeluministeeriumi tellimusel läbi 2022. a I poolaastal.

Alates 1. jaanuarist 2023 ühinesid Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI) ja Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) üheks asutuseks. Ühendasutuse nimi on Maaelu Teadmuskeskus (METK). Seniks kuni oleme veebilehe päris valmis saanud toimivad ka etki.ee ja pmk.agri.ee veebilehed.

Lisainfo maamajandus@metk.agri.ee

Uuringu lõpparuandega saab tutvuda METK kodulehel ja ka siin:

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)