Põllumajanduskeskkonna uuringud

Maastik

HPK2 (märg- ja turbaalad) alade ruumilise paiknemise, põllumassiivide kogupindala  ja maakasutuse selgitamine ja selle alusel nende alade tootjapõhine maakasutuse analüüs

 

Investeeringud materiaalsesse varasse, kiviaia taastamine

 

Põllumajandusmaastike struktuurimuutuste uuring punkt-, joon- ja pindelementides

 
Talude üldise heakorra uuring
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)