Põllumajanduskeskkonna uuringud

Kliimamuutused

Põllumajandustootmist mõjutavad kliimamuutused. Maaelu arengukava 2014-2020 eesmärgiks on seatud kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine. Looduslikes tingimustes on mulla omaduseks süsiniku sidumine, kuid maaharimise tulemusena toimub paratamatult süsihappegaasi (CO2) emissioon õhku.

Maaelu arengukava põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme (artikkel 28) raames rakendatakse tegevusi, mis aitavad mulla orgaanilist süsinikku säilitada ja siduda ning kasvuhoonegaaside (sh CO2) emissioone piirata.

Mulla orgaanilise süsiniku varu muutus ja co2 emissioon erinevate toetusmeetmete ning maakasutuse puhul

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)