Põllumajanduskeskkonna uuringud

Põllumajanduskeskkonna uuringute valdkonnad

Põllumajandustegevustega kaasneb mõju meie keskkonnale – mullale, veele, õhule, elurikkusele, kliimale.

Põllumajanduskeskkonna hindamisega seotud uuringute eesmärk on keskkonnaalaste näitajate kogumine ja analüüsimine ning seeläbi Eesti maaelu arengukava tulemuste ja mõjude jälgimine ning väljaselgitamine.

Esimeste uuringutega alustati 2003. aastal. Andmeid kogutakse ja analüüsitakse erinevates valdkondades: mullastik, vesi, elurikkus, maastik,  sotsiaalmajandus jt. Vastavalt teemade olulisusele laiendatakse ja täiendatakse uurimisvaldkondi.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)