Põllumajanduskeskkonna uuringud

2020. aasta

15.01.2020 esines Priit Penu Tartus Eesti Maaülikoolis toimunud teabepäeval „Põllukultuuride kasvatus – taimekasvatuse kõrvalmõjud“ ettekandega Taimekaitsevahendite jäägid pöllumuldades 2019. aastal

16.01.2020 esines Priit Penu Maaeluministeeriumis lupjamise töögrupis ettekandega Süsinikusisalduse ja mulla happesuse omavahelised seosed Eesti muldades

21.01.2020 esines Eneli Viik Tallinnas Maaeluministeeriumi korraldatud põllumajandusmaa elurikkuse teemapäeval suulise ettekandega Kas põllulinnud ja kimalased rõõmustavad põllumajanduskeskkonna toetuste üle?

07.02.2020 esines Priit Penu ettekandega Eesti muldadest ja nende muutustest MTÜ Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi infopäeval Tartumaal, Märjal.

21.02.2020 osales Eneli Viik Belgias Brüsselis toimunud Euroopa Komisjoni korraldatud konverentsil „Halting the loss of pollinators: the role of the EU agricultural and regional development policies“ paneeldiskussioonis, kus tutvustas lühidalt Eesti MAK keskkonnatoetuste hindamiseks tehtavat kimalaste seiret ja KSM toetustega kaasnevat nõuet osaleda koolitustel.

03.03.2020 esines Karli Sepp Tartus Agri Partner OÜ korraldatud mahetaimekasvatuse seminaril „Tagasi juurte juurde 2020“ ettekandega Maheväetiste katsete tulemustest Kuusiku katsekeskuses

11.06.2020 toimunud projekti ELME ("Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid") kaasamisseminaril poliitikakujundajatele esitatud ettekande "Ökosüsteemide seisundi ja ökosüsteemiteenuste üleriigiline hindamine ja kaardistamine" üheks kaasautoriks oli Tambet Kikas.

05.-07.06.2020 Eesti maaelu arengukava 2014-2020 keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse täienduskoolitus toimus veebipõhiselt!

11.06.2020 veebis toimunud ELME projekti kaasamisseminaril poliitikakujundajatele esitatud ettekande "Ökosüsteemide seisundi ja ökosüsteemiteenuste üleriigiline hindamine ja kaardistamine" üks kaasautoritest oli Tambet Kikas (Linder, M., Helm, A., Kull, A., Veromann, E., Remm, L., Kikas, T.,  Villoslada, M., Tullus, T., Prangel, E., Aosaar, J., Külm, S., Otsus, M., Sepp, K.).

11.08.2020 esines Priit Penu Loodusmuuseumi suveseminaril Kauksis loenguga Eesti muldadest.

02.10.2020 esines Priit Penu Sadalas KEVILI sügisseminaril ettekandega Ca ja Mg Eesti muldades

02.10.2020 esines Eneli Viik Tallinnas PMK maaelu võrgustikutöö osakonna korraldatud nurmkana teemalisel ümarlaual suulise ettekandega Euroopa Liidu projektid, mis toetavad nurmkanade populatsiooni säilitamis

08.10.2020 Sakus toimunud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja keskkonnatoimkonna koosolekul esinesid Karli Sepp ettekandega MAHE, KSM ja ÜPT toetuse taotlejate maakasutuse ja keskkonnanäitajate võrdlus põllumajanduse keskkonnameetmete hindaja pilgu läbi, Priit Penu ettekandega Taimekaitsevahendite jäägid muldades 2019. aastal ja Jaan Kanger ettekandega MAK 2014-2020 veekeskkonna seirest

14.10.2020 Konverents "Maheturg 2020" Tartus, ERMis

MAHE, KSM ja ÜPT toetuse saajate maakasutuse ja keskkonnanäitajate võrdlus Karli Sepp

linkJärelvaatamine

12.11.2020 esines Eneli Viik Põhja-Euroopa kimalaste võrgustiku korraldatud veebiseminaril „Promoting pollinators. Learning from each ohter in the northern Europe“ ettekandega State, trends and measures for pollinators in Estonia

17.11.2020 toimus Jänedal Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja PMK koostöös põllumajanduskeskkonnale keskenduv konsulentide koolituspäev, kus PMK töötajad esinesid suuliste ettekannetega:

18.11.2020 korraldas PMK koostöös konsortsiumipartneritega põllumajanduse suurandmete teemalise veebiseminari, kus Tambet Kikas esines suulise ettekandega PMK kaardirakenduste kasutamisest: mullaseire välitöö kaardirakendus (mullaproovide võtmiseks) ja muldade kasutussobivuse kaardirakendus

20.11.2020 tutvustas Livi Rooma „Eesti maaelu arengukava 2014-2020“ hindamiskomisjoni 2. istungil PMK põllumajandusseire ja uuringute osakonna MAK-i uuringuid 2020. ja 2021. aastal.

03.12.2020 osales Priit Penu veebikonverentsina toimunud XI Mullapäeval paneeldiskussioonis, kus arutati, kas ja kuidas on teadmised mulla elurikkusest abiks põllumuldade majandamisel ja kaitsel. Ürituse korraldasid Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut ja Maaeluministeerium koostöös Eesti Mullateaduse Seltsiga.

09.12.2020 esines Priit Penu suulise ettekandega Mulla tasakaal Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldatud Teraviljafoorumil.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)