Põllumajanduskeskkonna uuringud

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (MAK 2014-2020 KSM) täienduskoolitused 2019. aastal

2019. aasta sügisel toimuvad keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) täienduskoolitused:

PÄEVAKAVA

9.00 – 9.30 Registreerimine, tervituskohv
9.30 – 9.50 Piirkondlik mullakaitse toetus
9.50 – 10.10 Mulla kasutussobivus
10.10 – 10.30 Mullauuringute olulisemad tulemused põllumehele
10.30 – 10.50 Väetistarbekaardid ja väetamise soovitused
10.50 – 11.00 Jalasirutuspaus
11.00 – 12.20 Vahe- ja haljasväetiskultuurid ja nende tähtsus, huumusbilansi kalkulaator
12.20 – 13.00 Lõuna
13.00 – 14.00 Praktiline ülesanne
14.00 – 14.10 Virgutuspaus
14.10 – 15.35 Mesilased – kasulikud, kuid haavatavad putukad
15.35 – 16.00 QUESSA projekti tulemused
16.00 Arutelu, kokkuvõte

Lisainfo: 508 7320

2019. aastal korraldab KSM alg- ja täienduskoolitusi Tartumaa Põllumeeste Liit.

Keskkonnasõbraliku majandamise täienduskoolitused toimuvad:

  • 15. aprill 2019. a. Pärnus Nooruse majas Roheline 1b
  • 16. aprill 2019. a.  Tartus Tartumaa Põllumeeste Liidus Jalaka 48

Koolitused on mõeldud vaid neile, kes on võtnud KSM kohustuse ja peavad täienduskoolituse läbima 2019. aastal hiljemalt 15. juuniks.

Kõiki neid on personaalselt teavitatud e-maili või kirja teel, kus oli ka registreerimislink.

Täpsem info: https://www.pikk.ee/

2019. aasta sügisesse on planeeritud veel 2 KSM täienduskoolitust, neile, kel KSM kohustus lõpeb 2020. aastal või hiljem.

NB! Kellel algas KSM kohustus 2015. aastal, on KSM täienduskoolituse läbimise tähtaeg 2019. aasta (ehk viienda kohustuseaasta) 15. juuni.

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohustuslikud täienduskoolitused. Koolitused on osalejatele tasuta.

  • 23.01.2019   Hotellis Centrum, Viljandi
  • 24.01.2019   Rapla Keskraamatukogus, Lasteaia 5 Rapla
  • 12.02.2019   Navi seltsimajas, Võrumaa
  • 14.02.2019   Jõgeva Kultuurikeskuse suures saalis, Jõgeva
  • 19.02.2019   Villa Theresas, Rakvere
  • 20.02.2019   Põllumajandusuuringute keskuse suures saalis, Teaduse 4/6 Saku

Täpsem info ja registreerumine

KESKKONNASÕBRALIKU MAJANDAMISE TOETUSE (KSM) (MAK 2014-2020) ALGKOOLITUSED 2019. aastal

2019. aastal korraldab KSM alg- ja täienduskoolitusi Tartumaa Põllumeeste Liit.

KSM algkoolitused on planeeritud 2019. aasta sügisesse!

Arvestatakse alates 2015. kalendriaastast toimunud koolitusi. Kui KSM alg- või täienduskoolitus on läbitud vahemikus 2015 – 2018. a. ja KSM kohustus on võetud pärast seda, saab algkoolitusel osalemise üle kanda esitades enne esimese kohustuseaasta 1. detsembrit (täienduskoolitusel osalemise enne viienda kohustuseaasta 15. juunit) KSM koolituse teatis Põllumajandusuuringute Keskusele ere.ploomipuu@pmk.agri.ee. Täpsem info: 672 9144; 5031048

Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 “Keskkonnasõbraliku majandamise toetus”

§ 15. (1) Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab olema osalenud PMK korraldatud keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitusel esimese kohustuseaasta 1. detsembriks ja keskkonnasõbraliku majandamise täienduskoolitusel viienda kohustuseaasta 15. juuniks.

(2) Lõike 1 täitmisel arvestatakse alates 2015. kalendriaastast toimunud koolitusi.

§ 20. (5) Kui kohustuse ülevõtjal ei olnud varem kohustust, peab kohustuse ülevõtja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, olema osalenud §-s 15 sätestatud algkoolitusel kohustuse ülevõtmise aasta 1. detsembriks ja täienduskoolitusel viienda kohustuseaasta 15. juuniks. Kui kohustus võetakse üle eelviimasel või viimasel kohustuseaastal, ei nõuta algkoolitusel osalemist.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4/6, 77501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)