Põllumajanduskeskkonna uuringud

2019. aasta

2019. a jaanuaris, veebruaris, aprillis ja novembris toimunud Eesti maaelu arengukava 2014.2020 keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) täienduskoolitused

2019. a Eesti maaelu arengukava 2014-2020 keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) algkoolitus toimus distantskoolitusena.

29.01.2019 Teabepäev konsulentidele, Lääne-Virumaal PMK Jäneda kontori saalis

06.03.2019 Saaremaa veisekasvatajate seltsi infopäev, Saaremaal Kõljala seltsimajas

16.04.2019 Infopäev "Kvaliteedi- ja mullaanalüüside andmete kasutamine taimekasvatuses", Lääne-Virumaal PMK Jäneda kontori saalis

27.06.2019 Mahetaimekasvatuse põllupäev Kuusiku Katsekeskuses

10.10.2019 Ruumab OÜ ja Pitney Bowes kasutajakonverents, Tallinnas

18.10.2019 Kliendikohtumine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatusega, PMK peamajas Sakus Harjumaal

01.11.2019, EPA messi seminar, Tartus ERMis

15.11.2019 Valgamaa Põllumeeste Liidu seminar, Valgamaal Sangastes

28.11.2019 Euroopa Komisjoni keskkonnapeadirektoraadi (EC DG Environment) korraldatud töötuba "EU Pollinator Monitoring Scheme and Indicators", Belgias Brüsselis

28.11.2019 Keskkonnaministeeriumi poolt korraldatud veemajanduskomisjoni koosolek, Tallinnas

05.12.2019 X Mullapäev, Tartus

11.-12.12.2019 European Evaluation Helpdesk for Rural Development korraldatud töötuba "How to demonstrate RDP achievements and impacts: lessons learned from the evaluations reported in the AIR 2019", Hispaanias Sevillas

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)