Põllumajanduskeskkonna uuringud

2018. aasta

2018. a jaanuaris, oktoobris ja novembris toimunud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) täienduskoolitused

14.03.2018 Konverents "Agronoomia 2018", Tartus

07.06.2018 Eesti maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjoni XIII istung, Maaeluministeeriumis Tallinnas

25.06.2018 Hollandi delegatsiooni visiit Maaeluministeeriumisse

28.06.2018 Mahepõllumajanduse koolitus-põllupäev Kuusiku Katsekeskuses

30.10.2018 Teabepäev konsulentidele, Sakus

2018. a novembris Eesti maaelu arengukava 2014-2020 keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) algkoolitused

12.11.2018 Küprose põllumajandus-, loodusvarade ja keskkonnaministeeriumi külastus põllumajanduskeskkonna alaste teadmiste ja kogemuste vahetamise eesmärgil

05.12.2018 IX Mullapäev, Eesti Maaülikoolis Tartus

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)